"משרד הבריאות מונע מאיתנו גישה לרשימת מבודדי הבית בעיר". במילם אלו תוקף ראש עיריית הוד השרון, אמיר כוכבי, את משרד הבריאות.
"קיבלנו סירוב". אמיר כוכבי"קיבלנו סירוב". אמיר כוכבי
"קיבלנו סירוב". אמיר כוכבי
(צילום: פרטי)
לדבריו, "מתחילת המשבר אנחנו מבקשים ממשרד הבריאות את רשימת מבודדי הבית בעיר, על מנת שנדע ליצור עימם קשר, לוודא שמקפידים על ההנחיות וגם לסייע להם", אך נענה בשלילה. "במשרד הבריאות מסרבים ללא נימוק להעביר את המידע הזה. מדובר בצורך בסיסי ביחס ליכולת של השלטון המקומי לשלוט בסיטואציה. הרשויות המקומיות עם כל הקשיים ממשיכות לתפקד ולתת שירותים וזאת למרות ההנחיות הסותרות ממשרדי הממשלה השונים".
עוד הוסיף כוכבי, "אם היינו מקבלים את המידע, דרישה שהצפנו כבר בפרוץ המשבר, יכולנו לסייע בפיקוח ואכיפה אבל גם להושיט יד לסיוע לכל מי שנזקק. הבהרתי שלמרות חוסר הודאות אנחנו כאן ונמשיך לתת שירות, זאת האחריות שלנו והמחוייבות שלנו לכלל תושבות ותושבי העיר".
את תגובת משרד הבריאות נפרסם כשתתקבל.