הסדר מקל: תושב הדרום שהודה בעבירות הונאה וזיוף במספר מקרים בהם השתמש בכרטיסי אשראי שהועתקו באמצעות ציוד זיוף כרטיסים שהותקן בכספומטים ברחבי העיר, נידון לשמונה חודשי עבודות שירות בלבד.
צילום המחשה: דוברות המשטרהצילום המחשה: דוברות המשטרה
צילום המחשה: דוברות המשטרה
(צילום המחשה: דוברות המשטרה)
מדובר בעבריין מוכר בתחום המרמה והסמים, שלו 16 עבירות שונות של מרמה אשר ריצה בעבורן תקופות מאסר ממושכות.
למרות כל זאת, בית המשפט קיבל את עסקת הטיעון במסגרת הודאתו של התושב בעבירות המיוחדות לו וכתב: "נסיבות חייו שהייתה להן השפעה על ביצוע מעשה העבירה היוו משקל בהטלת העונש. לטענת ב"כ הנאשם וכפי שעלה אף בשיחתו של הנאשם עם שירות המבחן, מעשיו של הנאשם בוצעו על רקע המצב הכלכלי הקשה אליו נקלע ואשר עמו מתמודד עד היום.
"באיזון בין השיקולים השונים, כאשר לקחתי בחשבון את הודאתו של הנאשם בעבירות, העובדה כי הסכים להשתלב בקבוצה טיפולית והשתלב בתעסוקה מזה מספר חודשים מאז שחרורו מן המאסר , אל מול עברו הפלילי המכביד הכולל אף הרשעה נוספת, מאוחרת, בעבירות דומות בגינן ריצה עונש מאסר בפועל, לצד התרשמות שירות המבחן מרמת סיכון גבוהה - שוכנעתי כי יש להטיל על הנאשם ענישה ברף הבינוני של המתחם".
כאמור, בסופו של דיון פסקה שופטת בית משפט השלום בקריית גת, טל לחיאני-שהם 8 חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות.