תחנת הכוח קסם הקרובה להוד השרון אושרה ביום שני השבוע להפקדה על ידי הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל). חשש רב ברשויות מפני החלטה דומה גם בתחנת הכח השלום הצמודה להוד השרון, כפר סבא ושאר ישובי הסביבה.
חלק מתחנת ממאבק הפעולה נגד הקמת תחנת הכחחלק מתחנת ממאבק הפעולה נגד הקמת תחנת הכח
חלק מתחנת ממאבק הפעולה נגד הקמת תחנת הכח
(צילום: ועד הפעולה)
כזכור, ב-25 באוקטובר החליטה הממשלה כי עד שנת 2030 יעמוד ייצור החשמל באנרגיות מתחדשות (על ידי שמש ורוח) מסך כל צריכת החשמל בשיעור של 30 אחוזים, כשיעד הביניים לחודש דצמבר 2025 עומד על 20 אחוזים. במכתב ששיגר שר האנרגיה יובל שטייניץ כתב כי פירוש ההחלטה "שבמקום הקמה של 7-8 תחנות כוח חדשות בשנים הקרובות, מדינת ישראל תצטרך רק אחת או שתיים והן תוקמנה ככל האפשר בצמוד או בסמוך לתחנות קיימות".
מהות"ל נמסר: "לתחנת הכח קסם, במסגרת תת"ל 98, הוכן כמחויב על פי חוק, תסקיר השפעה על הסביבה אשר בחן את השפעותיה הסביבתיות החזויות של התחנה בכלל ההיבטים, לרבות מניעת זיהום קרקע ומי תהום, חומרים מסוכנים, נוף ונצפות ואיכות אויר.
"התסקיר אשר נבדק לעומק על ידי צוות מקצועי של הות"ל הצביע על כך שבכל הפרמטרים שנבחנו אין מניעה סביבתית להקמת התחנה וכי ריכוזי המזהמים נמוכים באופן משמעותי ביחס לערכי הסביבה במסגרת חוק אויר נקי.
"עמדות ראשי רשויות השרון והשומרון נשמעו במליאת הות"ל מספר פעמים וניתן להן מענה מקצועי לגופן. בדיון האחרון בתכנית בות"ל הוחלט להעבירה להערות הועדות המחוזיות והשגות הציבור. במסגרת הליך זה, ככל שעדיין ישנם נושאים המטרידים את הרשויות והתושבים, יוגשו וייבחנו כלל ההערות והשגות לתכנית".
מחברת קסם אנרגיה נמסר: "אנו מברכים על ההליך המקצועי שקיימה הועדה לתשתיות לאומיות שהביא להפקדת התוכנית שמיועדת להחליף את התחנות המזהמות של הפחם. תחנת קסם תייתר את הצורך בהקמת קווי הולכת חשמל ארוכים מהדרום ומהצפון להזרמת החשמל לריכוזי צריכה במרכז הארץ. בכך ימנעו מפגעים סביבתיים ויהיה גם חסכון של מאות מיליונים של כספי ציבור. הגיע הזמן להבטיח את העצמאות האנרגטית של המרכז ולשים קץ להפסקות החשמל התכופות באזור. נמשיך לפעול בשקיפות ונעמוד בכל התקנים המחמירים ביותר".