בית משפט השלום בפתח תקווה הוציא צו מניעה זמני שהורה ליזמים, חברת "גבאי ייזום וביצוע" (הוד השרון), חברת "אליתמר", החברה הישראלית לנדל"ן ורשת השיווק "שופרסל" להימנע מלהפעיל את המרכול שתכננו לפתוח בשטח המסחרי בבניין המגורים שברחוב אפרים קציר.
"לא למשאיות""לא למשאיות"
"לא למשאיות"
(צילום: אסף פרידמן)
את הבקשה הגישו גיא ושני רוטנברג, בעלי אחת הדירות בבניין, בטענה כי פתיחת מרכול בבניין מנוגדת להסכם המכר שנחתם בדצמבר 2018. לטענתם, בהסכם המכר נקבע כי בשטח המסחרי בבניין ייעשה שימוש למסחר קמעונאי שלא יהיה קשור למסחר במזון, והיזמים הפרו זאת. לפיכך הם הגישו תביעה לצו קבוע שימנע הפעלת המרכול ובקשה לסעד זמני כדי למנוע את שינוי המצב הקיים.
לטענת היזמים, לא ייתכן שהיו מסכימים להגבלה כה רחבה השוללת כל מסחר במזון בשטח המסחרי, המהווה פגיעה בחופש העיסוק שלהם. לטענתם, נספח השינויים נוסח על ידי באי כוחם של התובעים ולכן יש לפרשו לרעתם. עוד לטענתם, הנוסח כאמור לא מופיע אף לא באחד מהסכמי המכר שנעשו עם הדיירים האחרים בבניין.
השופטת עדנה יוסף־קוזין דחתה את כל טיעוני המשיבים ופסקה כי "עד להכרעה בתובענה, המשיבות לא יפעילו בשטח המסחרי בבניין מרכול או עסק אחר למסחר במזון".
לאחר שהתקבל צו המניעה הודיעה חברת "גבאי" לבני הזוג רוטנברג על ביטול חד־צדדי של הסכם המכר של הדירה, מחמת טעות של היזמים בחתימתם על ההסכם. "בנסיבות אלה בכוונת מרשותינו להשיב למרשיך בימים הקרובים את מלוא התמורה ששולמה על ידם בגין רכישת הדירה".
גיא רוטנברג בחר שלא להגיב.
מחברת "גבאי" נמסר: "החברה פועלת בהתאם להוראות הדין והנושא יובהר בבית המשפט ככל שיהיה צורך".