חברת הבניה ד.ניב- בניה ופיתוח הוד השרון שלחה מכתב לעיריית כפר סבא ובו קבלה על מכרזים עיריית כפר סבא כאשר לטענתה זוכים בהם רק קבלנים המועדפים על העיריה. החברה טענה כי במספר הזדמנויות הגישה הצעות לבצע עבודות שיפוץ ושדרוג במבני העיריה אך לא הצליחה לזכות בהם. לטענתה בהזדמנות אחת זכתה במכרז חברה שאינה מקורבת לעיריה ("פייבוריטית") ובעקבות כך הוחלט לבטל את המכרז.
כמו כן היא טוענת שבאורח קסם רק קבלנים מסוימים קולעים תמיד לאומדנים המדויקים האמורים להיות סמויים ו"מנחשים" מה הוא יהיה. "מי הגורם בעיריה שמדליף נתונים אל מי שחפצה נפשו ומקורב לצלחת?" נשאלה עירית כפר סבא. "בהתנהלות זו נודף ריח עז של שחיתות אשר מאסנו בה", המשיכו וטענו.
המכתב שהופנה למחלקת הרכש והאספקה ולחברי ועדת המכרזים גרם גם ליו"ר האופזיציה וראש סיעת תפו"ח במועצת העיר עו"ד יובל לוי, לתהות על הדברים הקשים שנטענו בו. באי מייל ששלח לממלא מקום ראש העיר צביקה צרפתי וליועץ המשפטי של העיריה עו"ד אלון בן זקן כתב עו"ד לוי: "אודה לקבלת עמדת העיריה בצרוף הכחשה או הסבר של העניין המדובר בו. חלילה, אם לאחר ההסבר המלומד יוותר ולו רק 'ספק רבב' למראית עין לכאורה אודה לעיכוב ההחלטה בעניין".
וכן, פנה לוי באופן אישי למ"מ ראש העיר, צרפתי: "צביקה, עיריית כפר סבא נאבקת להשבת האמון הציבורי החיוני לפעולתה כנציגת התושבים. תקוותי שמתשובתך אלמד כי אין פה כלום, אלא טעות שלמראית עין בלבד ותו לא. חלילה, אם ימצא שיש שמץ לכאורה של עניין המחייב טיפול, אזי, כפי שהבטחתי, אנו נעמוד לצידך בכל עניין ומאמץ שיעמוד לפנייך להשבת אמון הציבור מול כל האילוצים".
ראש סיעת מרצ במועצת העיר עילאי הרסגור-הנדין התייחס גם הוא: "מבלי להתייחס למקרה הספציפי הזה, כמעט מדי ישיבה של ועדת המכרזים ישנו מכרז אליו ניגש מציע יחיד בלבד, או שישנם מספר מציעים כמספר הזוכים במכרז. סימני שאלה רבים עולים סביב חלק מהמכרזים. לאחרונה שונה אומדן של מיליונים לאחר סגירת מכרז בנושא מכירת קרקע ציבורית לקבלנים ברחוב הראשונים, כשלאחר השינוי האומדן עמד בקנה המידה של ההצעות, אולם ספורט הושכר לצרכים מאוד ספציפיים שרק אדם אחד בעיר מצא לנכון לגשת אליו, אדם שהיה ברשימת מעוף של בן חמו קיבל את הזכות לבצע שיפוצים עבור העירייה ותופעות מעניינות מתרחשות שוב ושוב.
חלק מהמכרזים עוברים בכלל דרך החברה הכלכלית מבלי שוועדת המכרזים העירונית תוכל לפקח עליהם. אני רוצה כמובן להניח שהכל תקין ומדובר בצירופי מקרים בלבד, אך כדאי שהציבור ידע מה מתרחש בוועדה ויהיה ער לשימוש שנעשה בכספי הארנונה שלו".
מעיריית כפר סבא לא התקבלה תגובה.
פרסום ראשוני: 08:43 , 05.09.17