הקפאה עד פברואר. מתחם תע"ש | צילום: יוגב עמרניהקפאה עד פברואר. מתחם תע"ש | צילום: יוגב עמרני
הקפאה עד פברואר. מתחם תע"ש | צילום: יוגב עמרני
(הקפאה עד פברואר. מתחם תע"ש | צילום: יוגב עמרני)
תוכנית מתחם תע"ש תוקפא עד לדיון מקדמי בעתירה – כך עולה מהחלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב. בהחלטתה שהתקבלה אתמול (ב'), קובעת השופטת ד"ר מיכל אגמון גונן, כי "לא יינקטו כל צעדים למימוש התוכנית, מעבר לעבודות טיהור הקרקע", וכי לא יינתן תוקף לתוכנית לפני מועד הדיון בעתירה שייערך ביום 1.2.2018".
החלטת בית המשפט ניתנה במסגרת עתירה שהגישו עיריית הרצליה ועיריית רמת השרון נגד החלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה לאשר את תוכנית "תע"ש השרון". בפברואר האחרון אישרה המועצה הארצית את התוכנית להקמת 23 אלף יחידות דיור בשטח ענק של כ-7,400 דונם (הכפול משטחה של גבעתיים). צפי האוכלוסייה העתידי שאמור להתגורר בשטח זה עומד על כ-80 אלף תושבים. בעתירתן טענו שתי העיריות השכנות, כי קיים במתחם זיהום קרקע מתמשך הנובעת מפעילות תע"ש. ממסמכי התוכנית עצמה עולה כי הקרקע מזוהמת בחומרי נפץ והדף וחומרים מסוכנים אחרים.
לאור זאת, טענו העותרות כי הוועדה המחוזית והמועצה הארצית אישרו את התוכנית למתחם מבלי שנערך תסקיר לאיתור כלל המזהמים בקרקע, וחרף העובדה שמדובר באחת מהקרקעות המזוהמות ביותר במדינה. עוד טענו עיריית הרצליה שמיוצגת על ידי משרד "הררי טויסטר ושות'" ועיריית רמת השרון שמיוצגת על ידי משרד "מיתר לירוקניק גבע לשם טל ושות'", כי חרף הזיהום הכבד והסכנות הבריאותיות, מוסדות התכנון החליטו לדחות את עריכת סקר הקרקע לשלב מאוחר יותר – ורק לאחר אישורה של התוכנית.
כעת, כאמור, קבע בית המשפט המחוזי כי לא יינקטו הליכים למימוש התוכנית לפחות עד פברואר הקרוב (מועד הדיון הקרוב), למעט הליכי טיהור הקרקע.
אבי גרובר, ראש עיריית רמת השרון: "ההקפאה הזמנית של הקמת המתחם מעידה על כך שבית המשפט מכיר בבעייתיות ובאופן אישורה של התוכנית. מטרת עתירה זו היא להגן על בריאותם של תושבי רמת השרון וילדיהם, ולהבטיח כי תכנון השטח ייעשה אך ורק לאחר עריכת תסקיר וטיפול יסודי ומקיף בקרקע, שמבטיח את שלומם ובריאותם של המתגוררים בו וביתר חלקי העיר".