ביום שלישי האחרון אישרו במועצת עיריית הוד השרון את תקציב העירייה לשנת 2019. במהלך ישיבת המועצה הדגישה סגנית ראש עיריית הוד השרון, יעל ברזילי המשמשת כיו"ר וועדת הכספים את השינויים הבולטים בתקציב העירוני וביניהם: צמצום הוצאות לשכות ראש העירייה, המנכ"ל והסמנכ"לים, הגדלת התקציב לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי, וכן הגדלת תקציב משאבי האנוש (ובפרט תקציבי ההדרכה) מתוך תפיסה כי יש לטפח את ההון האנושי בעירייה.
מועצת עיריית הוד השרון. המובילה בארץ | צילום: אריאל ימינימועצת עיריית הוד השרון. המובילה בארץ | צילום: אריאל ימיני
מועצת עיריית הוד השרון. המובילה בארץ | צילום: אריאל ימיני
(מועצת עיריית הוד השרון. המובילה בארץ | צילום: אריאל ימיני)
כמו כן, הוגדלו שירותי הניקיון העירוניים לצד הגדלת תקציבי המחזור העירוניים, נוסף מערך פחים כתומים לצד חיסכון משמעותי בכל תהליכי פינוי הפסולת בעיר כתוצר של מהלכי התייעלות. הוגדל תקציב המחלקה הווטרינרית ותקציב עיקור וסירוס חתולי הרחוב ונוסף תקציב לטיפול בבעלי חיים פצועים. בגזרת החינוך, לצד פיתוח והקמת מוסדות חינוך, הוגדל סל השירותים לחינוך המיוחד, תקציב הפרויקטים החינוכיים ותקציב הנוער לפעילות נוער עירונית, כמו גם התקציב לקידום הנוער.
מה נשתנה לעומת 2018?
סך התקציב כולו עומד על 525.4 מיליון שקל, עלייה של 7.7 אחוזים מזה של 2018. וממה הוא מורכב?
284.7 מיליון שקל (54 אחוז מהתקציב) יוקדשו לחינוך, תרבות, נוער, ספורט ורווחה. זאת לעומת 224.2 מיליון ב-2018 (55 אחוז מהתקציב). הדגש בתחומים אלו יושם על העצמת תלמידים בכל הגילים, פיתוח מוסדות חינוך חדשים ושדרוגם של המוסדות הוותיקים, פיתוח מרכזי פעילות עירוניים עבור מגוון אוכלוסיות וקידום מיזמים קהילתיים וחברתיים.
49.9 מיליון שקל (כ-10 אחוז מהתקציב) יוקדשו לשירותי הרווחה והקהילה. זאת לעומת 43.9 מיליון ב-2018 (כ-9 אחוז מהתקציב). העלייה המשמעותית בתחומים אלו תתייחס לטיפול הילד בקהילה, טיפול במשפחות אומנה, שירותים לקשישים, שירותים למשפחות מיוחדות ותוספת שירותי שיקום לנכים.
135.8 מיליון שקל (26 אחוז מהתקציב) יוקדש לתחומי ההנדסה, התכנון והשירותים לקהילה, זאת לעומת 128.9 מיליון ב-2018 (26 אחוז מהתקציב).
תקציב הפיתוח העירוני יעמוד על סך של 126.8 מיליון שקל וישמש לקידומם של מגוון פרויקטים בעיר, ביניהם: חיבור שבילי האופניים בעיר לרכבת, הקמת שבילי אופניים במערב העיר, המשך פיתוח מתחם גרינברג, המשך פיתוח פארק הוד השרון, הקמת מתחם גני ילדים במזרח העיר, הקמת בית ספר למחוננים, שדרוג והקמת מבני תרבות ונוער, פיתוח מתחם 1302, פיתוח שלב ג' במתחם 19, הקמת בית הספר היסודי במזרח העיר, הרחבת בית הספר מנחם בגין ותכנון מתחם תנועות הנוער החדש של העיר.
לדברי ראש עיריית הוד השרון, אמיר כוכבי: "תקציב עיריית הוד השרון לשנת 2019 הינו תקציב מאוזן המאפשר לנו את יישומן של מגוון התוכניות העומדות על סדר היום עבור תושבי העיר בכל תחומי החיים, לרבות הקמתם ופיתוח של מסודות החינוך, התרבות, הפנאי והנוער הנדרשים לחיזוק מרקם החיים העירוני והעצמת תושבות ותושבי עירנו.
"יחד עם זאת מדובר בתקציב מעבר הכולל התניות ומחויבות רבות משנים קודמות. התקציב העירוני הבא יוכן כבר מראשיתו באופן שונה ויחייב את מעורבותם של מנהלי העירייה לא רק בהצפת צרכים אלא בניהול אחראי ונכון של כספי הציבור תוך ייעול עבודה מרבי, יצירת מדדים ברורים לעבודת העירייה ופיתוח יוזמות על מנת לתת מענה מקיף לצרכים הקיימים כיום במקביל ליצירתן של תכניות ארוכות טווח הצופות את פני העתיד ומעניקות את הדגש הראוי להתפתחות העירונית".