זמן קצר לאחר כניסתו לתפקיד של מנכ"ל עיריית הוד השרון, רן היילפרן, ורוחות שינוי עזות נושבות במסדרונות העירייה. הדגש הוא על שינויים מאסיביים של כוח אדם, והכוונה היא על רמת הניהול הבכיר. בין השינויים הארגוניים צפוי גם ביטול של תקנים תפקידים בכירים מאוד, כשהכוונה היא בעיקר למנהלי אגפים. יש לציין שלפחות בחלק מהמקרים, מדובר באנשים שביקשו להשתחרר מהתפקיד בעצמם.
עיריית הוד השרון. שווה לעבוד בעירייה | צילום: אריאל ימיניעיריית הוד השרון. שווה לעבוד בעירייה | צילום: אריאל ימיני
עיריית הוד השרון. שווה לעבוד בעירייה | צילום: אריאל ימיני
(עיריית הוד השרון. שווה לעבוד בעירייה | צילום: אריאל ימיני)
בין בעלי התפקידים בהם צפויים פיטורים וביטול תקנים: סמנכ"לית השירות, מנהל מחלקת ביטחון, מנהלת אגף מחשוב בעירייה, דוברת העירייה, ומנהלת מחלקת ההתנדבות. עם זאת, אלו רק השינויים הראשונים, וצפויים ככל הנראה עזיבות נוספות של בעלי תפקידים בכירים בעירייה בחודשים הקרובים. כמו כן, טרם נמסר על מועד המכרזים לאיוש מחדש של התפקידים.
ההנחה היא שראש עיריית הוד השרון, אמיר כוכבי, העניק לבכירים המדוברים תקופת חסד וצ'אנס שני, והתקופה הזו נגמרה. כמו כן, ניתנה שהות מספקת לבחון את נחיצותם של בעלי התפקידים הבכירים בעירייה. המהלך צפוי לפנות "משקל עודף כספי" שיחזור לקופה הציבורית.
כמו כן, בגזרה אחרת ימונה סגן ראש העירייה, נאור שירי, לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה לקידום החינוך והתרבות ויתפוס את מקומו של חבר המועצה משה חנוכה .
מקור בכיר בעיריית הוד השרון אישר את הדברים.