לפני כשנה נחקק חוק הפיקוח על מעונות היום בישראל. המחוקק קבע כי עם תחילת יישום החוק ב- 1.9.19 על מפעיל המעון / הגן הפרטי לעמוד ב- 5 תנאים באופן מיידי (קבלת רישיון זמני). מבדיקה שערך "מיינט הוד השרון" עולה כי מרבית מעונות היום הפרטיים בהוד השרון לא עומדים בהוראות החוק. יש לציין שבמציאות הנוכחית ובהיעדר פיקוח לא ניתן לדעת מהו מספרם המדויק של הגנים הפרטיים הפועלים בבתים ובדירות פרטיות.
צילום המחשה: shutterstockצילום המחשה: shutterstock
צילום המחשה: shutterstock
(צילום המחשה: shutterstock)
החוק קובע כי על הגן הפרטי לעמוד בחמישה תנאים:
1. היעדר עבר פלילי למפעיל לעובדים ולכל מי שנכנס או גר במבנה. 2. קורס הדרכה עזרה ראשונה / החייאה בתוקף. 3.מיקום הגן והמבנה – שהגן יהיה ממוקם באזור ראוי, ללא סיכונים ומפגעים סביבתיים. 4. תנאים נאותים שיקבעו על ידי הממונה (תברואה, בטיחות, הסמכה, ביטוח, תזונה ועוד). 5. איסור להשארת ילדים ללא השגחה בכל רגע וזמן.
למפרט החוק המלא – לחצו כאן
בדיקה שנערכה ע"י "מיינט הוד השרון" ושיחה עם גננות רבות בעיר, כמו גם עם גורמים עירוניים, מעלה שחמשת התנאים אינם מיושמים במרבית המעונות הפרטיים.
"הבעיה עם החוק היא דווקא עם הסעיף השלישי והרביעי", טוענות גננות מהוד השרון ומסבירות: "אלה סעיפים שדורשים כסף רב היות והם עוסקים בהכשרה תשתית של הגנים, לפעמים אפילו בשינוי תב"ע, אלה דברים שאורכים זמן ואין סיכוי, גם לא אחת למיליון, שאפילו מחצית מהגנים יהיו ערוכים לקבלת אשור זמני".
בחברה לפיקוח על הגנים שהוקמה בהחלטת ממשלה בעקבות החוק דוחים את הטענות ואומרים: "ישנם לא מעט הסתייגויות לגבי חוקים אלה, אך יחד עם זאת אין זה אומר כי אין להיערך ליום שלאחר כניסת החוק לתוקף. כניסת החוק לתוקף תצריך היערכות והתאמה מלאה של מערך הגן לתקנות החוק. על פי חוק הפיקוח הקריטריונים הבטיחותיים, הפיסיים והסביבתיים להפעלת גן ילדים ייקבעו על ידי שר התמ"ת, ומי שיחרוג מהם דינו שנת מאסר. גנים שיימצאו לא תקינים יקבלו קנסות בגובה עשרות אלפי שקלים ושלילת רישיון הגן. כל מעונות הגיל הרך יידרשו לפעול רק אם ניתן להם אישור ראשוני, ע"י הממונה, על הנושא – מנהל האגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך".
מעיריית הוד השרון נמסר בתגובה: "הדאגה לשלומם, ביטחונם ורווחתם של ילדות וילדי העיר נמצאים בראש סדר העדיפויות העירוני. בהתאם, לקראת פתיחת שנה"ל תש"פ מוביל סגן רה"ע, מאיר חלוואני, בהנחייתו של ראש העירייה, אמיר כוכבי, את הקמתו של פורום עירוני מיוחד לנושא הפיקוח על מעונות היום בו חברים כלל גורמי המקצוע העירוניים ונציגי ההורים.
"פורום זה יעסוק בפתרונות הראשוניים האפשריים בתחום הרשות המקומית וזאת עד להסדרה הנדרשת של הוראות חוק הפיקוח על מעונות היום על ידי משרד העבודה והרווחה, הסדרה לה ממתינות כלל הרשויות המקומיות בישראל על מנת שיוכלו לפעול בנושא. יצוין בהקשר זה כי גם על פי הוראות החוק החדש שטרם הוסדר, מעונות היום אינם נדרשים ברישיון עסק אלא ברישיון הפעלה שהממונה על הנפקתו מטעם משרד העבודה והרווחה טרם הוסדר כאמור".