לאחרונה הודיעה עמותת שקוף על פרוייקט ראשון מסוגו להגברת השקיפות בועדות התכנון המקומיות בארץ כאמצעי למאבק בתדמית הקיימת לתחום המורכב הזה.
צילום: פרטיצילום: פרטי
צילום: פרטי
כדי לקדם את האיפיון ואת הביצוע בפועל תרה עמותת "שקוף" אחר השותפים המתאימים ומצאה אותם בדמותו של ראש עיריית הוד השרון ויושב ראש הועדה המקומית לתכנון ובניה אמיר כוכבי.
כזכור, עם בחירתו הוביל שורת מהלכים שנועדו להגביר את הידע בקרב הציבור וביניהם: פתיחת ישיבות מליאת הועדה לתכנון ובניה לשידור באתר האינטרנט העירוני, מה שמאפשר חשיפה לעניינים בעלי אינטרס ציבורי. בימים אלה עובד הצוות המקצועי על הסדרת קוד אתי לשידור ישיבות ועדת משנה המצריכות התייחסות קצת אחר בשל צנעת הפרט. בנוסף, לוח הזמנים והפגישות של ראש העירייה ויו"ר וועדת התכנון והבנייה מפורסם באתר העירייה במטרה לשקף לציבור את סדר היום הציבורי. הליך נוסף שנועד לערב את הציבור הוא פתיחת ועדות העירייה לציבור הרחב.
מהלך משמעותי נוסף בקידום שקיפות בתכנון ובניה שאף מביא ליעול המערכת הציבורית והתנהלות אגף הנדסה, הוא פרסום הארכיון ההנדסי אשר הונגש לטובת הציבור ובפעם הראשונה הועלו המסמכים לאתר ההנדסי של העירייה שם הם זמינים לכל דורש.
בשקוף הבהירו כי ילוו את הפיילוט ויעדכנו אודותיו את הציבור עם כל שלב בהתקדמותו.
אמיר כוכבי מסר: "שקיפות מעניקה ידע לציבור, התנהלות מול ציבור מיודע מחייבת התייעלות ובקרה בלתי פוסקים של המערכות העירוניות. אנו פועלים לקדם את השקיפות הזאת בכל מנגנוני העירייה למרות האתגר ולמרות הפחד המובנה מחשיפה בקרב גופים ציבוריים. אני מאמין ששיתוף הפעולה עם גופים ציבוריים דוגמת שקוף יאפשרו לנו לקדם את תפיסת העולם הזאת מהר יותר לטובת כלל הציבור אשר ירוויח עירייה טובה יותר, מוכוונת יותר כלפי התושבות והתושבים"
פרסום ראשוני: 08:30 , 15.07.19