בית המשפט בכפר סבא ביטל צו הריסה וחייב בהוצאות בסך אלפי שקלים את עיריית הוד השרון לאחר שנתנה צו הריסה מנהלי וצו להפסקת עבודות לחברת "עומר הבונים" הבונה את מרכז המסחרי בשדרות הנשיאים 1 בחלקה המזרחי של הוד השרון.
צילום: קבוצת א.מ.יצילום: קבוצת א.מ.י
צילום: קבוצת א.מ.י
(צילום: קבוצת א.מ.י)
החברה קיבלה היתר בנייה למרכז המסחרי והעבודות החלו בחודש דצמבר אשתקד. בחודש מאי השנה הציבה החברה עגורן באתר הבניה "וזאת לאחר שפעלה לקבל את כל האישורים הנדרשים, כפי שהונחתה". למרות זאת, החליטה עירית הוד השרון להוציא לחברה צו להריסה וצו להפסקת העבודות משום "שלא קיבלה היתר מיוחד מטעמה להצבת העגורן".
בעתירה צויין כי באתרי בניה רבים בהוד השרון מוצבים עגורנים שלא קיבלו "היתר מיוחד מטעם העירייה" והעירייה לא פעלה כדי לתת להם צווי הריסה.
לטענת החברה, הסיבה שבגינה ניתנו צווי ההריסה והפסקת העבודות מקורה ב"שיקולים זרים ולא ענייניים ...כשהכוונה ללחץ שמפעילים תושבי האזור אשר אינם משלימים עם היתר הבניה שניתן למבקשת ועם הקמתו של מרכז מסחרי מול בתיהם".
בית המשפט קיבל את העתירה נגד העירייה במלואה ופסק כי צווי ההריסה והפסקת העבודות מבוטלים.
"האם הצבת עגורן באתר בניה לצורך ביצוע עבודות שניתן היתר בניה לביצוען מהווה "עבודה אסורה"?", שאל בית המשפט ופסק, "נראה שיש להשיב על שאלה זו בשלילה". בנוסף הכריע בית המשפט כי "אין זה מסמכותה של הועדה לתכנון ובניה להתערב בהיבטים הבטיחותיים של הצבת העגורן והפעלתו, משסמכות זו הוסדרה בחקיקת משנה והוענקה לגורמים ספציפיים במשרד הכלכלה והתעשייה".
כאמור, בית המשפט ביטל את הצווים וחייב את העירייה בהוצאות בסך 7,500 שקלים.