לאחרונה, התקיים טקס החלפת נשיאים במועדון ליונס לב ארי הוד השרון. הסופר מנחם משגב העביר את "מקבת הנשיאות" לנתי ימיני, מראשוני ומייסדי המועדון בעיר.
צילום: פרטיצילום: פרטי
צילום: פרטי
(צילום: פרטי)
בטקס השתתפו ראש העירייה, אמיר כוכבי, סגניתו יעל ברזילי, סגניו מאיר חלוואני ונאור שירי וכן חברות מועצה: כנרת אלישע כהן, רינה שבתאי ועדי ברמוחה.
מנציבות ליונס ישראל השתתפו: הנציב עו"ד מאיר ברנע, הנציבה לשעבר ד״ר שושנה נסים ומשנה ראשון לנציב ורדה גוטמן.
ראש העירייה נשא דברים בזכות ליונס לב ארי שמחבר בין הקהילות ועושה פעילות מגוונת בקהילה. הנשיא היוצא הסופר משגב מנחם מסר תודה והערכה לאלו שבזכותם הצליח בתפקידו.
עם העברת מקבת הנשיאות ממנחם משגב לנשיא הנכנס נתי ימיני באמצעות הנציבה לשעבר כרמי בר נוי, נשא ימיני נאום מרגש.
צילום: פרטיצילום: פרטי
צילום: פרטי
(צילום: פרטי)
הנשיא ימיני, שהינו ממייסדי המועדון מלפני כעשור, הודה בחום רב לנשיא היוצא משגב, ופירט את התכניות שלו ואופי הנהגתו בנשיאות, בדגש על שורדי שואה וחיילים בודדים.
עוד אמר ימיני, כי במועדון ישנם 23 חברים, ובכוונתו לחזק וגם להצעיר את המועדון, באמצעות פעולות ארגוניות וגם פעילות חברתית כמו מפגשים בין חברים, משחקי חידודי דרך, סופי שבוע וכדומה.