צילום המחשה:  אייל ביבי, המשרד להגנת הסביבהצילום המחשה:  אייל ביבי, המשרד להגנת הסביבה
צילום המחשה: אייל ביבי, המשרד להגנת הסביבה
(צילום המחשה: אייל ביבי, המשרד להגנת הסביבה)
עיריית הוד השרון שלחה לפירוק וגריטה שני רכבים (טנדר ורכב פרטי) של תושב הוד השרון שתבע אותה לשלם את שוויים.
מפסק הדין עולה הרכבים חנו בחניה ציבורית בסמוך לביתו של התושב בהוד השרון. לנוכח החניה ארוכת הזמן הודבקו על שמשות הרכבים מדבקות הכוללות התראה בדבר חנייתם שלא כדין ודרישה לפינויים. בחלוף זמן נגררו כלי הרכב על ידי העירייה למגרש רכבים ומשלא נדרשו פורקו ונגרטו.
לטענת התושב פקחי העירייה הסבירו לו כי יסייעו בעדו להעביר את הרכבים מהשטח הציבורי למקום אחר ,שבדיעבד התברר לו שהיה שטח פרטי של אדם אחר, ותחת זאת כעבור מספר ימים נגררו כלי הרכב מבלי התראה נוספת.
מנגד, טענה עיריית הוד השרון כי פעלה כדין על פי סמכותה לפינוי גרוטאות ברכבי העיר ולאחר שהתריעה בפני בעל הרכב על הצורך בפינוי כלי הרכב. היות שהרכבים לא פונו ומאחר והגרוטאות היוו מפגע וסיכנו את הציבור נגררו הרכבים למגרש כלי רכב.
בנוסף, צירפה העירייה תלונות רבות של תושבי העיר בדבר המפגע שנוצר בגלל שני הרכבים בשכונת המגורים.
שני הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה על פי שיקול דעתו (ללא נימוקים וללא קביעות, לא לגבי עובדות ולא לגבי מהימנות). השופטת רחל קרלינסקי החליטה לחיב את העירייה לשלם 8,500 שקלים לתושבע עבור גריטת שני כלי הרכב הישנים ובנוסף ריבית והצמדה וכן הוצאות בית משפט ושכר טרחה של עורך דין.