מחקר שנערך עבור משרד הפנים על ידי חברת כוורת יועצים, נוקב ברשימת היישובים שנמצאים בהליכי פיתוח מואצים שקיים חשש כי אינם ערוכים לכך.
צילום: עידו ארזצילום: עידו ארז
צילום: עידו ארז
(צילום: עידו ארז)
המחקר מעלה שחלק מהערים שנבחנו, בהן הוד השרון, אינן נערכות לתהליכי העיור המואצים, ואם לא יפעלו בדחיפות, בסיוע ממשלתי - הן צפויות לבעיות כלכליות ותפקודיות, ופגיעה במערכות התשתיות העירוניות, ואולי אף לקריסה.
החוקרים הגיעו למסקנה, שבהגדרה הזו נכללות ערים שממוצע הגידול השנתי של אוכלוסייתן הוא 4% ויותר. חריש נמצאת בצמרת עם גידול אוכלוסיה בקצב של 9.5% בשנה; אחריה באר יעקב שגדלה בקצב של 7.25 בשנה, קריית יערים בקצב של 6% לשנה, מזכרת בתיה, גבעת זאב ומודיעין עילית החרדית ב-5.9%, כפר תבור ויבנה 5.8%. אך גם הוד השרון זוכה להערת אזהרה בשל גידול שנתי של 3.4%, שהינו גידול חריג, שצריך להזהר ממנו.
החוקרים מסכמים: "ישנן לגידול המואץ השפעות שליליות רבות. בין ההשפעות השליליות אפשר למנות גידול בעומס על מערכת התשתיות העירונית, עומס בכבישים, פגיעה באיכות השירותים העירוניים הניתנים לתושבים, יצירת קשיים כלכליים למערכות השלטון המקומי ופגיעה באיכות הסביבה".