הוועדה המחוזית עקפה את ראש עיריית הוד השרון אמיר כוכבי ובסוף השבוע פרסמה ברשומות (אישור סופי) את תוכנית בית הנערה בעיר, שתאפשר הקמת כ-2,400 דירות.
צילום: יוגב עמרניצילום: יוגב עמרני
צילום: יוגב עמרני
(צילום: יוגב עמרני)
התוכנית המתינה מחודש יוני 2018, טרם מונה ראש העירייה, אמיר כוכבי לחתימותיהם של נציג הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הוד השרון ולחתימת ראש העיר הנכנס. זאת לאחר שהתוכנית כבר אושרה וקיבלה תוקף על ידי ועדת התכנון המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז, ולאחר כעשר שנים בהן היתה מצויה בשלבי בתכנון, דיונים בתכנון, שינויים והתנגדויות.
למרות שהוועדה המחוזית יכולה לאשר גם תוכנית בסדר גודל כזה מבלי להמתין לאישור הוועדה המקומית נהוג להמתין לחתימותיהם של ראש העיר ונציג הוועדה המקומית על תוכנית מסוג זה, משאלו התבוששו החליטו בוועדה המחוזית שלא להמתין ואישרו את התכנית ובילקוט הפרסומים מתאריך ה-14 בנובמבר פורסמה התוכנית ברשומות ובכך היא אושרה למעשה באופן סופי, ללא אפשרות ערעור.
תוכנית בית הנערה נמצאת בשטח של כ-620 דונם במערב העיר וכוללת כ-185 דונם שטחי ציבור - בהם מבנים היסטוריים וכ-90 דונם של פארקים ירוקים, וכן 120 דונם הנמצאים בבעלות עיריית תל אביב ומהווים קניין של העירייה, לצד עשרות בעלי קרקעות פרטיים בשטח.
כוכבי הסביר עם כניסתו לתפקיד כי הוא מחפש תכנית אלטרנטיבית שתהווה חלופה ראויה ותתקן את "טעויות העבר" בדגש על שימור "ערכי הטבע היחוודיים הקיימים בשטח".
כאמור, בוועדה המחוזית לא המתינו לחלופה, ואישרו את התכנית.