הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה את מסמכי המדיניות לששת מתחמי ההתחדשות העירונית בהוד השרון.
מדובר במתחמים: בן גוריון, שרת, יסוד המעלה, התחיה, הרשות וגיורא, שעבורם תתאפשר תוספת של 3.5 קומות מעבר ל-2.5 שיתאפשרו במסגרת תמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה. כלומר, תוספת של שש קומות בסך הכולל.
שכונת גיוראשכונת גיורא
שכונת גיורא
(צילום: אסף פרידמן)
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בהוד השרון, אישרה את מסמכי המדיניות לששת מתחמי ההתחדשות העירונית בעיר. מסמכי המדיניות יהוו בסיס מנחה לקידום התוכניות הפרטניות במתחמים השונים (בן גוריון, שרת, יסוד המעלה, התחיה, הרשות וגיורא).
הדיון בוועדה המקומית נערך לאחר סיומה של עבודת התכנון המקצועית של ששת מתחמי ההתחדשות העירונית שנמשכה מספר חודשים. עבודת התכנון לוותה בהליך שיתוף ציבור מקיף בו הוצגו להתייחסות הציבור בכל מתחם המלצות לצפיפות וכמות יחידות הדיור, גובה הבינוי ועיצוב עירוני, טיפול בתנועה וקישוריות ותוספות נדרשות במוסדות החינוך והקהילה.
לאחר תהליך שיתוף הציבור התכנס הצוות המקצועי לעיבוד ממצאי התהליך ולעדכון מסמך המדיניות בהתאם. שני הממצאים העיקריים היו הצורך לספק וודאות יישומית וכלכלית כדי לאפשר ולזרז את ההתחדשות, אך עם זאת גם לשמור על צביון העיר - מרחביה הירוקים, בניה נמוכה ותוספת אוכלוסייה המותאמת לתשתית העירונית. לצוות המקצועי התווסף צוות שמאים אשר בדק היתכנות כלכלית לכל מתחם.
בהתאם להמלצות הצוות המקצועי, החליטה הוועדה על מתן פטור חלקי מהיטל השבחה והעמדתו על 25%, זאת על מנת לאפשר הורדת צפיפות הבנייה, תוך שמירה על כדאיות כלכלית. מתן הפטור החלקי ייבחן שוב על ידי הוועדה בעוד שלוש שנים.
"קיבלנו סירוב". אמיר כוכבי"קיבלנו סירוב". אמיר כוכבי
אמיר כוכבי
(צילום: פרטי)
העירייה תפעל להנגשת המידע ומסמכי המדיניות לכלל התושבות והתושבים. כבר כעת ניתן לעיין באתר העירייה במצגת מדיניות ההתחדשות העירונית.
את מסמך המדיניות הכינו הצוותים המקצועיים במנהל ההנדסה בהובלת מהנדס העיר ואדריכל העיר ביחד עם משרד ד.מ.ר לתכנון ופיתוח ערים, משרדו של רן וולף העוסק בתכנון עירוני שיתוף ציבור וניהול פרוייקטים ומתכנתת התחבורה נורית כספית.
ראש העייריה אמיר כוכבי אמר בישיבת הוועדה: "קידמנו תוכנית וקיבלנו החלטה שדואגת לעתיד המרקם העירוני בהוד השרון ומשפרת אותו. ייצרנו תוכנית שמקדמת התחדשות עירונית נותנת וודאות תכנונית ומפחיתה את מספר יחידות הדיור החדשות כדי למנוע עומסי יתר באזורים בנויים.
"בלבה של התוכנית ראייה כלכלית והבנה שעומס של יחידות דיור לא רק יפגע במרקם של השכונות הקיימות אלא גם יביא עמו גירעון תקציבי וכשל תשתיתי מתמשך. העירייה תוותר על חלק מההכנסות המיידיות, על מנת למנוע הוצאות עתידיות שיהיו תוצאה הכרחית של העומסים שהיו בתוכניות הקודמות".