אב-גד העוסקת בייזום ובניה למגורים בשוק ההתחדשות העירונית, מעדכנת על התקשרות בהסכם לביצוע פרויקט פינוי בינוי, עם למעלה מ- 70% מבעלי הקרקע, מעבר לסף החתימות הנדרש, ברחוב הרשות 1-9 וברחוב רמתיים 35, הוד השרון.
1 צפייה בגלריה
דרך רמתיים 35
דרך רמתיים 35
דרך רמתיים 35
(צילום: פרטי)
קראו גם >>>>
במסגרת הפרויקט, ייהרסו מבני המגורים הקיימים שבהם 56 יחידות דיור למגורים ו-15 יחידות מסחר, ובמקומו יוקמו, על פי התב"ע הקיימת, 3 מבנים חדשים אשר יכללו כ- 194 יח"ד (מתוכן 56 יח"ד השייכות לבעלי הזכויות בקרקע ויתרת 138 יח"ד לשיווק בשוק החופשי), שטחי מסחר ו/או משרדים, בתוספת מרתפי חנייה ומחסנים. סה"כ היקף הבניה לא יפחת מ- 18,460 מ"ר למגורים ו- 697 מ"ר למסחר.