שבוע לא קל עבר על ראש עיריית הוד השרון, חי אדיב. עננה כבדה של שחיתות ריחפה, שלא בטובתו, מעל ראשו.
צילום: פרטיצילום: פרטי
צילום: פרטי
עננים, מטבעם, כשמזילים מטריהם אינם בוררים על מי ואת מי ילחלחו. הם זולפים, דולפים וזבים. יש שחיתות בישראל. יש שחיתות ברשויות המקומיות. כרגע, ונכון לשעה זו, ועד עתה, לא דבק רבב שחיתות בהתנהלות הוד השרון. גם לא לאור הפרשיות האחרונות ששמה של העיר השתרבב בהן.יש חסרונות גדולים בהתנהלות העיר הזו, ואם נרצה למנותם הזמן יכלה והמה לא יכלו, אבל שחיתות, כרגע, היא לא אחת מהם. דברים אלו, באים כדי חשבון נפש, גם שלנו העיתונאים.
בדיחה ידועה, מאוסה ולעוסה, מסופרת בברנז'ה שנועדה יותר מכול להסביר מהו "פייק ניוז". הא לכם כותרת ראשית בשער עיתון: האם ראש העיריה אנס? מגיעים לעמוד המדובר ומבינים שהוא ממש לא. אז למה הכותרת נועדה? למשוך כמובן פנימה קוראים הששים אלי קרב ומדון. לא היינו, העיתונאים, רחוקים מכך השבוע. ______
לפני כשבוע, כעת חיה, התבקש חי אדיב להגיע למשרדי לה"ב 433. בימים אלו הגעה למשרדים הללו גם למתן עדות כמוה כאות קלון. זהו הבל כמובן. נותני עדות בלה"ב 433 הם לרוב אלו שלא נחשדים במאומה ויכולים לשפוך אור על כל פרשה באשר היא. נמצא בהם שוטרים, שופטים, עורכי דין ונזירים. גם ראשי ערים.
איתרע מזלו של אדיב שנכח שם אחד אשר קבע שם את אוהלו מימים ימימה. איש פייסבוק המקפיד לתעד במצלמתו את כל העוברים והשבים במקום הלז, גם אלו ללא החצ'קונים. בכפר סבא לבדה הוא תיעד בפרשית בן חמו נותני עדויות שהגיעו למקום, ודי בויזואליציה מצולמת זו כדי להחשידם עד ימינו אלו.
חי אדיב, בטעות השמורה לאלו שלימדו אותו לדבר עם תקשורת ובכלל להתנהל נכון מול עיתונאים או פסבדו עיתונאים, היה זחוח והפגין זלזול. זה לא חדש. זה הוא, אין בלתו. למרות זאת, אין בספר החוקים של כל מדינה המוכרת לי עוון ופשע על זחיחות, אבל די היה בזה כדי שברשתות החברתיות שבהן הופץ סרטון זה כדי להעלותו על מזבח השחיתות העמוס דמים בימים אלו.
ומה היה? אדיב נקרא לתת עדות בפרשה הקשורה לביטן ושותפיו בעוון גביית חוב מעיריית הוד השרון של אחד ממקורבי השר ישראל כץ. אדיב התבקש לאשר או להכחיש קיום חוב כזה ואופן פרעונו. סה טו. אין כאן כותרת שחיתות, גם לא אבק שחיתות, אבל סרטון יש, תשובה זחוחה יש, תמונה טובה יש, ואנחנו ניוותר רעבים? חלילה! אין רעב שאותו לא יוכלו לספק להטוטי מילים וצירופיהן. ונאמן הוא עבדכם כאלף עדים בעניין זה. _____ מכיוון שניתנה רשות למשחית להשחית, אמרו חז"ל, אינו מבחין בין צדיק לרשע. חי אדיב אינו צדיק. ממש לא. אבל גם איננו רשע. ממש לא. אינני יודע, ואני חושד שגם חי אדיב בעצמו אינו יודע, האם הוא מתכוון להתמודד לראשות העיר בבחירות הנוכחיות. כל השערה, לכאן ולכאן, בשעה זו תהיה לגיטימית. ידיעה כזו, עננה כזו, בעת כזו, כמוה כגזר דין מוות אלקטורלי, אם נותר בו אלקטורט, ובל נזלזל. אבל עזבו בחירות, מה עם המשפחה, הילדים, הסביבה הקרובה, בדיני נפשות עסקינן, ואנחנו הרגנו אותו והוא חי! וכיצד יעיד המת על החי?
 צילום: אוהד צויגנברג צילום: אוהד צויגנברג
צילום: אוהד צויגנברג
___ שתי סיבות הביאו אותי לכתוב את הטור הזה היום. הראשון, גם אנחנו, למרות הזהירות המופלגת, נכשלנו השבוע בהדבקת רמיזות השחיתות לאדיב. היו גדולים מאיתנו שעשו זאת, אבל לא על כגון דא ניתלה בגבוהים מאיתנו.
שנית, אנו בתחילתה של שנת בחירות, כבר עתה מגיעים אלינו ידיעות שחיתות 'ניוטרל' אודות חברי מועצה ומועמדים לראשות העיר, גם הרציניים וגם המועמדים מטעם עצמם, אנו את חשבון הנפש עשינו ונעשה, הגיע הזמן שגם המזינים אותנו יעשו את אותו הדבר. __ ואחרון: לעולם אדם צריך לעשות תשובה גם על כך שחשדוהו חינם. חי אדיב נחשד השבוע וזערור מאשמה זו מונחת לרבצו. הגיע הזמן שאת הזחיחות שלו יצניע. ואת התנהלותו מול התקשורת וציבור מבקריו, בין אם זו שנתו האחרונה בראשות העיר ובין אם לא, ראוי ש-'זיצן און לערנען' (שזה בטריפוליטאית מדוברת: ישב וילמד) .
פרסום ראשוני: 18:23 , 11.12.17