פרופ' גרוטו בביתו. "יש לי כאן אוכל, טלוויזיה ומחשב"
ח"כ אביגדור ליברמן
בנות מוסינזון באליפות
ברית מילה
דורון והלפרין