מימין: שרון ונעמי. דירה משלהן
כוכבי עם מדריכי הארגון (משמאל, בירנצוויג ועמבר)
לוחמי האש בפעולה
ד"ר אווה אולמן האמא שרית והילד מאור
אם אין אני לי
בריאות
בריאות