בדיקות ללא תשלום
דוראל זכריה ז"ל. קורע לב
מימין: רופאת המשפחה ד"ר יפעת קליין, מנהלת הסיעוד האחות איריס שרון והמנהלת האדמיניסטרטיבית רוני ברכאל
עובדי מרכז סב"י אורזים מוצרים לקשישים
חדר המצב של השלטון המקומי