הקרן לשמירה על שטחים פתוחים ברשות מקרקעי ישראל הודיעה כי אישרה לתקצב את שיקום נחל הדס בסכום של 1.5 מיליון שקלים. זאת, לאחר שהמועצה האזורית דרום השרון הגישה בקשה לקבלת תמיכה כספית במסגרת קול קורא של הקרן.
נחל הדס. יהפוך לליבה של פעילות חברתיתנחל הדס. יהפוך לליבה של פעילות חברתית
נחל הדס. יהפוך לליבה של פעילות חברתית
(צילום: אסף פרידמן)
בשנים האחרונות פעלה קבוצה של תושבים החיים בסביבת הנחל — "ידידי נחל הדס" — עם המועצה האזורית דרום השרון שבתחומה עובר הנחל ברובו, לקידום יוזמות קהילתיות סביבתיות לשיקום ולשימור הנחל, בשיתוף רשות הניקוז, רשות נחל הירקון והיחידה הסביבתית בשרון.
מטרת פרויקט השיקום היא לטפל בארבעה קילומטרים במורד נחל הדס, עד לחיבורו עם נחל קנה, ולערוך שיקום אקולוגי ונופי, שיהפוך את הנחל לנחל מתפקד ובריא, התורם לניקוז הנגר העילי באזור האורבאני, ולהשהיה והחדרה למי התהום. זאת, לאחר שבמשך שנים סבל הנחל מהזרמות קולחין באיכות נמוכה.
מטרה מרכזית נוספת של הפרויקט היא נגישות: ליצור גישה נוחה ורציפה לתושבים ולמבקרים בנחל עצמו, וכן להפכו לעורק גישה לכיוון הנחלים קנה וירקון, על שביליו ואתריו. לשביל נחל הדס שישוקם תתאפשר גישה מכל יישובי המועצה האזורית דרום השרון, מהוד השרון ומהסביבה.
אושרת גני-גונן, ראש המועצה: "נחל הדס הוא ריאה ירוקה נדירה במרכז הארץ. בשיקומו אנחנו מבקשים לשמור על הטבע בסביבתנו, ולהנגיש את הנחל לכל תושבי המועצה והסביבה. במהלך זה אנחנו מבטיחים שמירה על המסדרון האקולוגי ועל מגוון המינים שחיים בסביבת הנחל, ומקדמים את החזון של שמירה על הירוק של כולנו".
איילת שחם, מזכ"לית גני עם וממקימי קבוצת הפעילים "ידידי נחל הדס": "בשנתיים האחרונות 'ידידי נחל הדס' מקיימים אירועים ופעילויות בשיתוף מחלקות המועצה, כדי לקדם את שיקום הנחל ואת חשיפת הפינות הקסומות בו לידיעת הציבור. במישור החברתי, אנחנו מבקשים לקרב את הנחל, כך שישמש כגשר בין הקהילות החיות בסביבותיו, באמצעות פעילויות קהילתיות. להבנתנו, כשהנחל יהפוך לליבה של פעילות חברתית, השהות של תושבים אכפתיים סביבו תעזור לשמר הישגים של ניקיון סביבת הנחל".