במסגרת סיור שביצעו נציגי המשרד להגנת הסביבה באזור השרון, נצפה עשן שחור מיתמר לגובה רב. מקור העשן היה תחנת מעבר פיראטית לפסולת של חברת טרקפאר, הנמצאת מזרחית לנווה ימין. בתוך התחנה נערמה פסולת בניין, פסולת בניין גרוסה, יריעות ניילון, פלסטיק, עץ ומתכות והעשן נבע כתוצאה משריפת ערימת פסולת.
1 צפייה בגלריה
שריפת פסולת לא חוקית
שריפת פסולת לא חוקית
שריפת פסולת לא חוקית
(צילום: המשרד להגנת הסביבה)
קראו גם >>>
בעקבות זאת, ביצע המשרד להגנת הסביבה בחודשים האחרונים הליך הטלת עיצום כספי, וקנסו את החברה בסך 365,680 שקלים, לפי העילות הקבועות בחוק.
העבירות שבוצעו הן הבערת פסולת וגרימת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר, בניגוד לחוק אוויר נקי ולתקנות למניעת מפגעים ומניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת. 
מהמשרד להגנת הסביבה נמסר: "המשרד להגנת הסביבה ימשיך באכיפה אינטנסיבית ויעשה שימוש בכל אמצעי האכיפה העומדים לרשותו, כדי לשמור על הסביבה ולמנוע מפגעים מזהמים הפוגעים בבריאות הציבור ובסביבה".