הסגירה והמחאה: עיריית הוד השרון הודיעה השבוע להנהגת ההורים והנהלת בית הספר תל"י בהוד השרון כי בהתאם להחלטת משרד החינוך שלא לתקצב כיתות שלא עומדות בתקן התלמידים המינימלי הוחלט כי בית הספר ייסגר בסיומה של שנת הלימודים הנוכחית. הורי בית הספר קיבלו את ההחלטה בתדהמה והפגינו במחאה על הסגירה הצפויה: "אנחנו המומים מהמחטף שנעשה לסגור את בית הספר".
4 צפייה בגלריה
מחאת הורי ותלמידי תל"י בהוד השרון
מחאת הורי ותלמידי תל"י בהוד השרון
מחאת הורי ותלמידי תל"י בהוד השרון
(צילום: פרטי)
במכתב ששלחה העירייה לקהילת בית הספר ולהורים נכתב, כי "בשנים האחרונות הושקעו על ידי אגף החינוך בעירייה משאבים פדגוגיים וכלכליים רבים ובוצעו תהליכים של ייעוץ ארגוני לגיבוש זהות בית הספר, ליווי ומתן מענים לאתגרים רבים שעלו. בחודש מרץ האחרון, בפגישה עם הנהגת ההורים שיתפנו באתגרים עימם מתמודד בית הספר ובהם הרשמה נמוכה ומספר בקשות העברה החוצה גבוה מהרגיל והעירייה הקצתה לבית הספר 100 שעות ייעוץ ארגוני נוספות, בכדי לנסות ולסייע בשיקומו.

4 צפייה בגלריה
מחאת הורי ותלמידי תל"י בהוד השרון
מחאת הורי ותלמידי תל"י בהוד השרון
מחאת הורי ותלמידי תל"י בהוד השרון
(צילום: פרטי)

"למרות המאמצים, גם השנה המשיכה מגמת העזיבה של בית הספר, כאשר עוד משפחות הרגישו כי בית הספר אינו נותן מענה מתאים בעבור ילדותיהן וילדיהן. 31 בקשות העברה לבתי ספר אחרים, הצטרפו השנה ל-91 בקשות בשלושת השנים האחרונות.

4 צפייה בגלריה
בית ספר תל"י בהוד השרון
בית ספר תל"י בהוד השרון
בית ספר תל"י בהוד השרון
(צילום: אסף פרידמן)

"בית הספר תל"י (תגבור לימודי יהדות) בבעלות משרד החינוך, אשר מעסיק את כלל עובדות ועובדי ההוראה בו, הוא בית ספר על אזורי לשכבות א'-ט', בעל זהות ייחודית שהרישום אליו מתבסס על בחירת הורים, צו מצפונם ואורח חייהם. לכן לא ניתן לקבוע לו אזור רישום, לנייד תלמידות ותלמידים מבתי ספר אחרים ובוודאי שלא לאלץ הורים להשאיר את ילדיהם בבית הספר.

4 צפייה בגלריה
מחאת הורי ותלמידי תל"י בהוד השרון
מחאת הורי ותלמידי תל"י בהוד השרון
מחאת הורי ותלמידי תל"י בהוד השרון
(צילום: פרטי)

"מספר הנרשמות והנרשמים לכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"ה, היה נמוך מתקן המינימום שקבע משרד החינוך, העומד על 20 תלמידים, וכבר לפני למעלה מחודשיים נמסר רשמית הן להנהגת ההורים והן במכתב לכלל הורי בית הספר כי לא תפתח כיתה א'.
"גם משפחותיהם של מסיימות ומסיימי כיתה ו' בחרו שלא להמשיך בתל"י, על כן בשנה הבאה גם כיתה ז' לא תיפתח. כל זאת כאמור לצד בקשות מעבר נוספות שהביאו לצמצום ניכר גם בשכבות הגיל האחרות. בהתאם לנתונים אלו, הודיע משרד החינוך כי לא יתוקצבו כיתות שאינן עומדות בתקן. מהלך שמונע את המשך הפעלתו התקינה של בית הספר.
"הצמצום במספר הכיתות יגרום להשלכות פדגוגיות ותקציביות אשר יפגעו אנושות ביכולת בית הספר לתת מענה מיטבי לתלמידיו וזאת למרות השקעת הרשות. בית ספר שבו מספר התלמידים מצומצם משמעותית ואין בו את כל שכבות הגיל אינו מקבל די תקציבים ממשרד החינוך ועל כן יצומצמו מספר משרות ההוראה, לרבות מענים לילדים בעלי צרכים מיוחדים ופעילויות העשרה, דבר שלא מאפשר התנהלות חינוכית תקינה של בית ספר.
"לפיכך בית הספר ייסגר בסוף שנת הלימודים הנוכחית כדי להימנע ככל הניתן מפגיעה ארוכת טווח בתלמידות, בתלמידים ובצוות. אגף החינוך בעיריית הוד השרון פועל על מנת לספק לתלמידות ולתלמידי בית הספר פתרונות בבתי הספר בעיר ולאפשר לכל התלמידות והתלמידים להמשיך את לימודיהם במסגרת חינוכית שתטיב איתם, תוך מתן מענים רגשיים, חברתיים וליווי אישי לכל תלמידה ותלמיד.
"במטרה לדייק את הצרכים והמענים אנו נפעל להעברת כיתות ח' וט' לאחת מחטיבות הביניים בעיר, במתכונת שתאפשר לשמר את המרקם החברתי וכן לאפשר לתלמידות ולתלמידי היסודי להשתלב בבתי הספר תוך שמירת ההרכבים החברתיים הקיימים.
"צוות ביה"ס מלווה ע"י צוותים מקצועיים מהשירות הייעוצי, הפסיכולוגי והפיקוח ומונחה כיצד לקיים את תהליכי הפרידה בכל המעגלים המתבקשים: תלמידים, הורים וצוות. צוות בית הספר, צוות אגף החינוך והשירות הייעוצי והפסיכולוגי יעמדו לרשותכם בכל שאלה ובכל צורך כדי לצלוח את התהליך למען תלמידות ותלמידי בית הספר והקהילה כולה.
"אנו נעשה כל שנדרש בכדי להבטיח עוגן חברתי משמעותי לכל תלמידה ותלמיד ולהבטיח עתיד פדגוגי התואם את מערכת החינוך העירונית".
מטעם הורי תלמידי בית הספר נמסר: "אנחנו המומים מהמחטף שנעשה לסגור את בית הספר. על משרד החינוך והעירייה לראות בראש ובראשונה את טובת הילדים לנגד עיניהם ולא לשמוט את הקרקע היציבה היחידה שנותרה להם לאחר שנה קשה של מלחמה ולעקור אותם מבית הספר. דווקא בתקופה זו אנו מצפים מאנשי חינוך לשמור על נפשם הרכה של ילדנו הקטנים ולא לרמוס ברגל גסה את מעט הבטחון שנותר.

קראו גם:

"המספרים שהוצגו בפגישה אינם נכונים! יש בידינו מידע על כמות ילדים מספקת לפתיחת כיתות תקניות. אנו דורשים לעצור במיידית את הרישום עד לבירור סופי של הנושא, ההחלטה המהירה זורעת פניקה של ההורים ולרישום לבתי ספר חדשים גם אצל מי שאינו מעוניין לעזוב.
"ההתנהלות של בית הספר ומשרד החינוך נעשתה בצורה לא שקופה תוך הבטחות להבראת בית הספר שאינן מומשו. אנו דורשים להצמיד לבית הספר מנהלת קרואה וראויה שתפעל להבראתו.
בית הספר תלי הוא מוסד בן 70 שנה היחיד בעיר שמשלב דתיים, חילונים ומסורתיים גם יחד ויש לעשות הכל על מנת לשמר ולשמור עליו ולהחזיר עטרה ליושנה".