הארנונה עולה חלקית, ואגרת הבטחון חוזרת באופן זמני: עיריית הוד השרון פרסמה השבוע לעיון הציבור את טיוטת תקציב 2024 לקראת דיונים בוועדת הכספים ובמועצת העיר. אישור תקציב 2024 נדחה לכל הרשויות המקומיות באופן גורף על ידי משרד הפנים בשל הבחירות שהיו אמורות להיערך באוקטובר ושוב בגלל פרוץ המלחמה ודחיית הבחירות המקומיות.
4 צפייה בגלריה
הארנונה בהוד השרון
הארנונה בהוד השרון
הארנונה בהוד השרון
(צילומים: אריאל ימיני)
התקציב הרגיל (השוטף) עומד על 700 מיליון שקל והתקציב הבלתי רגיל (התב"ר), הממומן ברובו מהיטלי ההשבחה והפיתוח ומיועד לפרויקטים, עומד על 200 מיליון ₪. תוכנית ההבראה נשענת על יסודות של הגדלת הכנסות עצמיות, שיפור נתוני גבייה, התייעלות ארגונית ללא פגיעה בציבור העובדות והעובדים* והגדלת ההכנסות מהמדינה.
תקציב העירייה משקף בין היתר את התמורות שחלו במיקוד פעילות הרשות לאורך חודשי המלחמה, עיבוי השירותים של העיר לציבור בהיבטי ביטחון וחירום ואספקת שירותים רציפה, גם בהיעדר שגרה תקינה במשק. התקציב נותן ביטוי גם להסכמי השכר החדשים במשק שהגדילו את הוצאות הרשויות המקומיות, לרוב ללא שיפוי מהמדינה.
בנוסף, המדינה תמשיך להישען על כספי הרשויות המקומיות ולהוות נטל משמעותי באמצעות קרן הארנונה וקרן המטרו שיוציאו בשנים הקרובות עשרות מיליוני שקלים מתקציב העירייה השוטף.
העירייה ממשיכה גם כעת לפעול מול משרדי הממשלה השונים לקבלת שיפוי כספי שהעברתו מוסיפה להידחות, עת שהעירייה ממשיכה להעמיד את המשאבים והתקציבים לציבור התושבות והתושבים ומבלי שחל כל שינוי באספקת השירותים העירונית. דוגמה אחת מובהקת היא עיכוב מתמשך בהעברת מיליוני שקלים להפעלת תיכונים חדשים בעיר (טכנולוגי השרון, דמוקרטי, תמר) לצד המשך הפעלתם על ידי הרשות.

4 צפייה בגלריה
עיריית הוד השרון
עיריית הוד השרון
עיריית הוד השרון
(צילום: אריאל ימיני)

הצעת תקציב 2024 כוללת שורת מנועי צמיחה כלכליים וחברתיים, לצד המשך פיתוח המענים לתושבות והתושבים והמשך פיתוח הפרויקטים השונים בעיר - שיפוץ רחב היקף ושדרוג של מוסדות חינוך, השלמת תשתיות ניקוז, שדרוג והקמת גינות, שדרוג אזור התעשייה נווה נאמן, תכנון מרכז ספורט עירוני בשכונת 1201, פיתוח בית התרבות בנוה נאמן, פיתוח פארק נחל הדס, פיתוח המרחב הציבורי בציר החינוך וברחוב סוקולוב ועוד.
על מנת להמשיך ולפתח את היקפי העשייה העירונית, ולגשר על פער הכנסות שנוצר עקב עיכובי איכלוס של נכסים מניבים ועקב עיכוב בהכנסות ממשלה, כוללת הצעת התקציב הלוואה עצמית בסך 45 מיליון שקלים שמקורה בתקציב הבלתי-רגיל של העירייה. ההלוואה תוחזר לאורך חמש שנים בריבית נמוכה של 0.25% בלבד, ותאפשר את חיזוק השירותים והמענים לתושבות ולתושבים.
הלוואה לתקציב השוטף של העירייה היא מהלך שמשרד הפנים אישר באופן גורף וחריג לכלל הרשויות המקומיות, בשל הפגיעה בתזרים שנוצרה על ידי אי תשלום של הממשלה, ועיכוב בהכנסות עצמיות בשל המלחמה והקורונה שקדמה לה.
ההלוואה העצמית מהתקציב הבלתי רגיל תבטיח חיסכון של כספי ציבור ותחסוך מעל עשרה מיליון שקלים, בהשוואה להלוואות מהמערכת הבנקאית.
התקציב כולל שורה של מנועי צמיחה ופיתוח כלכלי נוספים, בהם, אכלוס בנייני תעשייה ומסחר בסוף 2024 ובמהלך 2025, שינוי שומת ארנונה למתחמים גדולים דוגמת תע״ש, ייעול התקצוב ממשרדי הממשלה, דוגמת משרד החינוך, התחבורה ועוד.
בשל המצב הביטחוני, ההוצאות החריגות והרצון לפתח את מערך הביטחון כדי לתת מענה לאיומי השעה, תוחזר אגרת הביטחון בחצי השני של 2024 וב- 2025 לצורך הרחבת מערך הביטחון העירוני והעמקת המוכנות לחירום בעיר.

4 צפייה בגלריה
ארנונה
ארנונה
ארנונה
(צילום: mynet)

לצד אישור התקציב, תאשר העירייה גם את צו הארנונה לשנת 2025. למרות מורכבות ההכנסות בימים אלו ובניגוד להחלטת רשויות מקומיות רבות, תבקש העירייה ממשרד הפנים לבטל את ההגדלה האוטומטית בארנונה בסך 5.29% עליה החליטה הממשלה עבור מגורים ועסקים קטנים ובמקום זאת ההגדלה תעמוד על 3% בלבד, 2.29% פחות מאשר בכל שאר הארץ.
מהלך זה הוא המשך למדיניות אותה הובילה הנהלת העירייה בשנים האחרונות: מדיניות של צמצום ההוצאה של התושבים תוך שימור והגדלה של ההוצאה העירונית על שירותים, על ידי התייעלות ופיתוח מקורות הכנסה נוספים. כדי לקבל את האישור להפחתה, תציג העירייה תוכנית כלכלית שמבוססת על צפי פיתוח והכנסות. כך תישאר הוד השרון ברף הנמוך של ארנונת המגורים באזור.

קראו גם:

כמו כן, העירייה מבקשת במסגרת הצו לעדכן את תעריפי הארנונה המשולמים על ידי תחנות הדלק, תחנות הרכבת וקופות החולים בעיר, שנכון להיום נמוכים בעשרות אחוזים מהתעריפים המשולמים ברשויות השכנות. על מנת לחזק את השוויון בגבייה, הנחות בארנונה למגורים יוגבלו, למעט במקרים חריגים ל-120 מטר וההנחה על נכס ריק תינתן לחודשיים למעט מקרים מיוחדים. כלל השינויים בצו זה בתעריפי הארנונה ובסיווגים השונים ייכנסו לתוקף רק בתחילת 2025 לאחר אישור משרד הפנים.

4 צפייה בגלריה
אמיר כוכבי
אמיר כוכבי
אמיר כוכבי
(צילום: ינאי יחיאל)

אמיר כוכבי, ראש עיריית הוד השרון: " הצלחנו ליצור תקציב מאוזן שצופה פני עתיד ומאפשר לנו גשר לקראת תקציב 2025. לצערנו המדינה ממשיכה לשלוח את ידה אל הכיס הציבורי בהגדלת ארנונה ישירה, מתוך ידיעה שבכוונתה לחמוס תקציבים אלו ועוד, דרך קרן הארנונה המפלה ובאמצעות קרן המטרו שתופעל כבר מהשנה הקרובה ותעלה לנו מיליוני שקלים כל שנה ובהיעדר שיפוי בהסכמי השכר ואי עמידה בהתחייבויות תקציביות, למשל בתחום החינוך.
האתגר שלנו ממשיך להיות מתן השירות הטוב ביותר שאפשר לתושבות ותושבי הוד השרון מבלי להכביד את נטל הגבייה, למרות הנגיסה המתמשכת של המדינה ולמרות אתגרי השעה.
בשנה האחרונה התמודדנו עם הצורך להפנות תקציבים רבים להתמודדות עם השפעות המלחמה והצרכים הביטחוניים והחברתיים שלצידה, לצד ההשלכות הכלכליות של הנגיסה הממשלתית המתמשכת בתקציבי הרשויות.
פעלנו באחריות מתוך אמונה במנופי הצמיחה שלנו, תוך צמצום הנטל שהמדינה ביקשה להשית ישירות על התושבות והתושבים, למרות הסיכון הכלכלי הטמון בכך והובלנו תהליך של התייעלות תקציבית.
אני קורא לכל חברות וחברי המועצה לתמוך בתקציב החשוב, המאוזן והנכון הזה, על מנת שנוכל להמשיך ולפעול בצורה הטובה ביותר למען תושבות ותושבי הוד השרון".