עבודות שיפוצים ברחוב ז'בוטינסקי הוד השרון. צילום: באדיבות התושביםעבודות שיפוצים ברחוב ז'בוטינסקי הוד השרון. צילום: באדיבות התושבים
עבודות שיפוצים ברחוב ז'בוטינסקי הוד השרון. צילום: באדיבות התושבים
(עבודות שיפוצים ברחוב ז'בוטינסקי הוד השרון. צילום: באדיבות התושבים)
הקלה לתושבים: מועצת העיר הוד השרון אישרה ביום רביעי בצעד חסר תקדים את הצעתם של חברי המועצה אמיר כוכבי ויעל ברזילי לקדם הנחות משמעותיות של בין 20%-50% בארנונה למתחמים בפיתוח.
מועצת העיר אישרה הקמת ועדה מקצועית בהשתתפות הייעוץ המשפטי וגזבר העירייה שתקדם הנחה בארנונה לבתי עסק ובתי מגורים שנמצאים במתחמים בפיתוח. כל זאת בהובלה משותפת של יו"ר ועדת כספים וסגן ראש העירייה חיים שאבי, המשנה לראש העירייה כנרת כהן ויו"ר סיעת קצב וממגישי ההצעה, אמיר כוכבי.
לקראת הדיון המיוחד שנדרש על ידי חברי האופוזיציה וכלל מספר הצעות לשינויים בצו הארנונה, הוציא היועץ המשפטי חוות דעת שקבעה שהצעות תקציביות בנוגע לשנת הארנונה הבאה לא יעלו לדיון משום שמדובר במראית עין בעייתית של הטבות לקראת בחירות.
בדברי ההסבר להצעה חבר המועצה אמיר כוכבי אמר שהתיקון מתבקש לאור העובדה שבעיר לעתים קרובות מדי, מתחמים בפיתוח עומדים תקופות ארוכות כאתרי בניה דווקא בגלל ניהול לוח זמנים שגוי וסדר עדיפויות מוטעה של העירייה ולכן יצירת מנגנון ההנחה המובנה יכניס את העירייה ללוח זמנים מחייב להשלמת הפיתוח.
אמיר כוכביאמיר כוכבי
אמיר כוכבי
(אמיר כוכבי)
חברת המועצה יעל ברזילי מסרה: "יצירת מנגנון הנחה קבוע בארנונה לתושבי מתחמי הפיתוח הוא צעד חשוב והגיוני בהתחשב בעובדה שהמתחמים הללו מנוהלים כאתרי בנייה זמן רב על כל המשתמע מכך. אנו מאמינים שתשלום הארנונה צריך לבוא לידי ביטוי ברמת השירות שהתושב מקבל וההצעה שלנו משקפת תפיסה זו".
חבר המועצה אמיר כוכבי הוסיף "למרות החשש הברור של הצוות המקצועי והחשדנות המובנית של חברי המועצה מהצעות לסדר תקציביות הנוגעות לרווחת התושבים, הצלחנו במהלך הדיון להסכים עקרונית שמנגנון הפיצוי הזה ראוי ומתאים לעיר בפיתוח וקיבלנו את ההצעה לקדם את האמירה העקרונית הזו לקראת חקיקה מהירה באמצעות עבודת מטה ונבחרים משולבת. זו הזדמנות להודות לצוות המקצועי שלא פסל את ההצעה ואף אפשר לקדם אותה, ולחברי המועצה שתמכו ובמיוחד מ"מ ראש העיר יגאל שמעון שניהל את הדיון הזה בתבונה, סגן ראש העיר ויו"ר ועדת כספים חיים שאבי שמאפשר את קיום הועדה המיוחדת תחת כנפי ועדת כספים, והמשנה לראש העירייה עו"ד כנרת כהן שעסקה רבות בקדנציה הזו בענייני ארנונה.
"אפעל כדי שועדה זו תגיש מסקנותיה והמלצותיה לאחר עבודת המטה הנדרשת בהקדם, ובכל מקרה עוד לפני מועד הגשת צו הארנונה בסוף יוני", סיכם כוכבי.