השבוע התחיל בסימן חזרה ללימודים, לא רק עבור התלמידים אלא גם עבור המתמודדים שחיזרו אחר הכוח האלקטורלי של בני ה-18-17.
כך למשל מצאו עצמם פעילים של המועמד משה חנוכה אתמול בבוקר (ג') כשהם מחלקים חטיפי קינדר בכניסה לתיכון מוסינזון עם הכיתוב: "שנה חדשה. דור חדש. משה חנוכה". עם תחילת השבוע, ניצב המועמד נוה גור בכניסה לתיכון הדרים, וחילק לתלמידים עפרונות עם מדבקות: "נוה גור, מנהיג את העיר באחריות". כמו כן, מקרה דומה אירע עם פעילים של נדב דואני שפיזרו קרטיבים בחינם בכניסה לתיכון הדרים.
חטיפי הקינדר והעפרונות שחולקו  | צילומים: פרטי, מתוך האינסטגרם של נוה גורחטיפי הקינדר והעפרונות שחולקו  | צילומים: פרטי, מתוך האינסטגרם של נוה גור
חטיפי הקינדר והעפרונות שחולקו | צילומים: פרטי, מתוך האינסטגרם של נוה גור
(חטיפי הקינדר והעפרונות שחולקו | צילומים: פרטי, מתוך האינסטגרם של נוה גור)
על פי ההנחיות של היועץ המשפטי לממשלה לנושא טוהר הבחירות, קיים איסור על מתן מתנות בקשר לתעמולת הבחירות. האיסור חל על "כל חפץ שיש לו ערך ושימוש במנותק ממערכת הבחירות, כגון, מכשירי כתיבה, מצרכי מזון או אביזרי רכב, וכיוצא באלה". זאת בין אם יש עליהם שם, סימן או סיסמא של רשימת מועמדים ובין אם אין, ואף אם מדובר במתנה פעוטת ערך.
כמו כן תעמולה פוליטית בבתי ספר אסורה על פי חוק חינוך ממלכתי (1953). יש לציין כי החלוקה התבצעה מחוץ לשטחי בתי הספר, אולם ממש בצמוד אליהם. באופן שאינו נוגד מפורשות את הוראות החוק, אולם מעלה שאלות על הבחירה במיקום וקהל היעד.
ממטהו של נוה גור נמסר: "כידוע, נוה גור וצוות הקמפיין מקפידים על יישום כל הנהלים והוראות החוק. אמנם, חגגנו עם התלמידים את פתיחת שנת הלימודים מחוץ לחצרות בית הספר, באזורים המותרים לתעמולה. אנו מאחלים לתלמידים היקרים שנה של הגשמה, הצלחה וכתיבה יצירתית (גם בעיפרון)".
ממטהו של נדב דואני נמסר: "מדובר בגימיק שיווקי. בהתאם להחלטות ועדת הבחירות בנושא, חלוקה של גימיקים שערכם זעום (קרי קרטיב) ותכליתם לשימוש תעמולת בחירות בלבד אינה מהווה הפרה של הוראות החוק בעניין. במקרה זה, מדובר בגימיק שאינו לשימוש מתמשך ולכן מתיישב הדבר עם הוראות החוק והחלטות ועדת הבחירות".
ממטהו של משה חנוכה נמסר: "לאחר שבמהלך הקיץ חילקו מטות המועמדים עוגיות, טובין וכלי כתיבה - התרגשנו יחד עם התיכוניסטים בעיר לפתוח את שנת הלימודים. במילה טובה וקובית שוקולד שערכה הכספי לא עולה על 50 אג. מטה חנוכה מקפיד לשמור על הוראות הדין, כך היה במקרה זה, וכך יהיה תמיד".