ביום רביעי שעבר, עם חזרת התלמידים מחופשת ראש השנה, השביתו ההורים את הלימודים בבית הספר האנתרופוסופי תמר בהוד השרון, בטענה, כי העירייה מפלה אותם ואינה מתקצבת את בית הספר, בדומה ליתר בתי הספר.
הפגנת בית הספר תמר בשבוע שעבר | צילום: פרטיהפגנת בית הספר תמר בשבוע שעבר | צילום: פרטי
הפגנת בית הספר תמר בשבוע שעבר | צילום: פרטי
(הפגנת בית הספר תמר בשבוע שעבר | צילום: פרטי)
לדבריהם, לאחר חודשים ארוכים של דיונים עם ראש אגף החינוך בעיר, יפה עזרא, ועם ראש העירייה חי אדיב, שעלו בתוהו, תחושתם היא כי נותרו מול שוקת שבורה, מאחר שכל העלויות מגולגלות לכיס ההורים, והם נאלצים לשלם מכיסם רבבות שקלים בשנה בעבור כל תלמיד.
"בית הספר מוגדר כבית ספר ייחודי ממלכתי, וככזה, רשאית העירייה לגבות סכום כסף נוסף מההורים בעבור הייחודיות שלו, אולם בפועל, ההורים משלמים את כל עלויות התפעול של בית הספר. שכר הדירה של המבנה משולם על ידי ההורים; כיסאות התלמידים, השולחנות, לוח הכיתה והגירים נקנים על ידי ההורים", הם טוענים. "גם עלויות הניקיון, התחזוקה השוטפת והאבטחה מושתות על ההורים".
מעיריית הוד השרון נמסר: "עיריית הוד השרון פועלת על פי הסכם שנחתם בין עמותת בית הספר תמר, העירייה ומשרד החינוך עוד בשנת 2015, ותוקפו לחמש שנים. בהתאם, העירייה מתקצבת מאות אלפי שקלים בשנה למימון פסיכולוגים, סייעות צמודות, שמירה וביטוח תלמידים, ומעבירה את מלוא התקצוב המתקבל ממשרד החינוך.
לקראת פתיחת שנת הלימודים הוחלט, כי העירייה תרחיב את מימון הפעולות בעבור ניקיון וגינון, ותשלם בעבור השימוש בחשמל ובמים ובעבור תחזוקה שוטפת לחודשים ספטמבר-דצמבר 2018, עד לסיום בניית תקציב 2019, שיכלול את העלויות במלואן, בכפוף למימוש מתווה ההסדרה על פי משרד החינוך".