מנהל ההנדסה העירוני פעל בחודשים האחרונים ליצירת הסדרה של פיצול יחידות דיור במגרשים בהם קיימת יחידת דיור בבנייה צמודת קרקע. זאת במטרה להציע מענה נוסף למצוקת הדיור על ידי עידוד פיצול דירות בעזרת השבחה מופחתת, ובהתאם לתיקון 117 לחוק התכנון והבנייה.
צילום המחשה: shutterstockצילום המחשה: shutterstock
צילום המחשה: shutterstock
(צילום המחשה: shutterstock)
התיקון לחוק מהווה הוראת שעה הקובעת תנאים במסגרתם ניתן להוציא היתר בנייה לפיצול, תוך מתן יכולת לוועדה להגביל את מספר יחידות הדיור לפיצול בעיר. ביום ראשון שעבר אושר בדיון בהשתתפות חברי מליאת הוועדה לתכנון ובנייה, להגביל את מספר יחידות הפיצול בעיר ל-1,200 יח"ד, אגב פיזורן במרחב העירוני, והסדרת תנאים שיבטיחו יחידות דיור שראויות למגורים עבור אוכלוסיות המתקשות להגיע למגורים הולמים.
בין עיקרי התנאים לאישור נמצאים הסדרת חריגות בנייה ללא היתר, אישור יחידות המהוות חלק ממבנה המגורים ולא נפרדות ממנו, העדפה לפיצול ליחידות גדולות מ-60 מ"ר ועד 75 מ"ר, תוספת חניה בתחום המגרש, מדרגות בפנים המבנה או מאחוריו, בדיקות זיהום והבטחת אוורור נאות ביחידות במרתף - כאשר שתי המטרות העיקריות העומדות לנגד עיני הנהלת העירייה והצוות המקצועי הן שמירה על רמת דיור נאותה, והקטנת מפגעים והשפעות שליליות ככל הניתן על שכונות המגורים.
ראש עיריית הוד השרון, אמיר כוכבי, אמר: "כחבר ועדת תכנון ובניה הפריע לי תמיד שמצד אחד אין מדיניות ברורה ומצד שני יש סוג של העלמת עין שפותחת פתח לחוסר תכנון ומובילה לאי שוויון חברתי. לכן דרשתי מהצוות המקצועי לגבש מידניות שתעלה בקנה אחד עם הוראת השעה, וגם תשרת בצורה הטובה ביותר את תושבות ותושבי העיר".
יוסדרו גם החצרות האנגליות
"חצר אנגלית" היא שם לפתח מורחב לאוורור ולאור טבעי לקומת מרתף, הנוצרת באמצעות הנמכת הקרקע. החצר האנגלית כרוכה בהנמכת מפלס הקרקע שסביב חלונות המרתף, ומנגד מצב זה מהווה זרז ליצירת כניסה נפרדת למרתף לצורך יצירת יחידה דיור עצמאית נוספת או משרד עם כניסה חיצונית.
לפי עיריית הוד השרון, יצירת יחידות דיור אלו, שלא במסגרת בקשה להיתר, וללא התאמה לתכנית המתאר, ללא בחינה של התשתיות ושטחי הציבור בסביבה עלולה להביא להכבדה על התשתיות העירוניות ופגיעה בבסיס הכלכלי של הרשות. בהתאם, אישרה בישיבתה מליאת הוועדה המקומית מסמך מדיניות נוסף המסדיר גם את נושא זה. המסמך יוטמע בהנחיות המרחביות של הוועדה המקומית לתכנון ובניה ויאפשר יצירת איזון כלל עירוני גם בתחום זה.