על פי דרישת עיריית הוד השרון, משרד התחבורה ירחיב את תדירות קו 249 מהוד השרון לתל אביב ובחזרה גם בימי שישי ומוצ"ש.
בהתאם לכך, בימי שישי יתווספו 3 נסיעות לקו 249 מהוד השרון לתל אביב ועוד 4 נסיעות במוצאי שבת. בנוסף, בימי שישי יתווספו עוד 2 נסיעות מתל אביב להוד השרון סבא ועוד 6 נסיעות במוצאי שבת.
צילום: תומר פדר, מטרופוליןצילום: תומר פדר, מטרופולין
צילום: תומר פדר, מטרופולין
להלן לוח הזמנים המלא לימים שישי ומוצ"ש:
​​​​​​​מכיוון הוד השרון: בימי שישי תצאנה נסיעות בשעות 07:30, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00. במוצ"ש תצאנה נסיעות בשעות 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.
מכיוון תל אביב: בימי שישי תצאנה נסיעות בשעות 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00. במוצ"ש תצאנה נסיעות בשעות 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30.
מעיריית הוד השרון נמסר: "בחודשים האחרונים פועלת עיריית הוד השרון לשיפור מערך התחבורה הציבורית בתוך העיר ואליה כחלק מתפיסת עולם שמתעדפת הליכתיות ותחבורה ציבורית על פני תחבורה פרטית. במסגרת הפעולות הללו מובילה העירייה מהלכים ארוכי טווח כמו בניית תוכנית אב מחודשת לתחבורה ציבורית פנימית שכללה השתתפות ציבורית רבת רובדים ותוגש בקרוב למשרד התחבורה לאישור. במקביל פועלת העירייה לשיפור התכנון של קו המטרו המתוכנן לעשור הבא ולהקמת קו רכבת קלה. בנוסף יתחילו בקרוב העבודות להקמת נתיב התחבורה הציבורית על דרך רמתיים במסגרת פרוייקט מהיר לעיר שמקיף בשלב הזה 19 ערים שונות".
ראש העירייה אמיר כוכבי אמר "לצד החשיבה ארוכת הטווח והניסיון להוביל שינוי מגמה ארצי, אנחנו פועלים באופן נקודתי מול החברות המפעילות ומול משרד התחבורה כדי לייעל גם קווים נקודתיים שמשפרים את איכות החיים של משתמשי התחב"צ. אני שמח שגם מטרופולין וגם משרד התחבורה הבינו את חשיבות הארכת הקו, ונפעל כדי להאריך את השימוש בו אפילו יותר שכן זה צורך שזיהינו במהלך שיתוף הציבור"
פרסום ראשוני: 07:35 , 07.01.20