צו להגדלת הקנסות על שריפות פסולת המטריד רבים מתושבי העיר והאיזור ייחתם היום על ידי שר המשפטים, זאת בעקבות מהלך שיזמו במשרד להגנת הסביבה, לאור הנזקים הבריאותיים והסביבתיים הגדולים הנגרמים משריפת פסולת. התיקון הנוכחי יאפשר לאכוף את האיסור בצורה טובה יותר, וקבע את סכום הקנס ברף הגבוה שבין 3,000 שקל ליחיד ועד 12,000 שקל לתאגיד לעבירה שבוצעה במקום רגיש.
1 צפייה בגלריה
שריפת פסולת בשרון
שריפת פסולת בשרון
שריפת פסולת בשרון
(צילום: אזרחים למען אוויר נקי)
קראו גם >>>
בצו נכתב בין היתר כי "הבערת פסולת בשטחים פתוחים היא תופעה שכיחה בשנים האחרונות, המתרחשת על בסיס יום-יומי, תוך יצירת מטרדים הפוגעים באופן קשה בסביבה בשל זיהום אוויר וזיהום קרקע, ופגיעה בבריאות ובאיכות החיים של הציבור ובאזורים נרחבים". עוד נכתב כי העלאת הקנס נועדה להגביר את ההרתעה. הסיכוי להיתפס כשמבעירים פסולת קטן יחסית, ולכן מסבירים כי נדרש קנס בסכום משמעותי כדי להפוך את העברה לבלתי משתלמת.