פרוייקט הרשות 1-9 וברחוב רמתיים 35 בהוד השרון יוצא לדרך: אב-גד החזקות, העוסקת בייזום ובניה למגורים בשוק ההתחדשות העירונית, מעדכנת כי הועדה המקומית לתכנון ובניה בהוד השרון אישרה תוקף לתכנית בניין עיר, שהגישה החברה לפרויקט התחדשות עירונית ברחוב הרשות 1-9 וברחוב רמתיים 35 הוד השרון.
2 צפייה בגלריה
דרך רמתיים 35
דרך רמתיים 35
דרך רמתיים 35
(צילום: פרטי)
החברה תחל בקידום היתר הבניה להקמת הפרויקט אשר במסגרתו ייהרסו המבנים הקיימים ובהם 56 יח"ד למגורים ו-14 יחידות מסחר המצויים בקרקע והקמת 3 מבנים חדשים אשר יכללו שטחי מגורים, מסחר ומשרדים בתוספת מרתפי חנייה ומחסנים, אשר על פי התכנון צפויים לכלול סה"כ כ-186 יח"ד (מתוכן 56 יחידות דיור שייכות לבעלי הזכויות בקרקע ויתרת 130 הדירות וכ-900 מ"ר משרדים יהיו בבעלות חברת הפרויקט).

2 צפייה בגלריה
מגדלי המגורים ברחוב רמתיים
מגדלי המגורים ברחוב רמתיים
מגדלי המגורים ברחוב רמתיים
(הדמיה: נויימן חיינר אדריכלים)


קראו גם:

בהתאם להערכות ראשוניות של החברה, היקף ההכנסות הצפוי של הפרויקט הינו כ-370 מיליון ש"ח (לא כולל מע"מ) והיקף ההוצאות הישירות הצפויות של החברה הינו כ-280 מיליון ש"ח (לא כולל מע"מ).