במסגרת פגרת הקיץ לשכות ההוצאה לפועל יפעלו במתכונת מצומצמת מיום 21 ביולי עד ליום 17 באוגוסט ובתאריכים 3 - 5 בספטמבר 2017 בין השעות 9:00 – 12:00, ויינתן מענה מלא לקהל הפונים ולכל סוגי הבקשות.
צילום המחשהצילום המחשה
צילום המחשה
בתאריך 1.8.17 יום ג' צום תשעה באב, יפעלו לשכות ההוצאה לפועל במתכונת של תורנות ויינתן מענה רק לשירותים המוגדרים בהודעת המנהל.
בתאריכים 20 באוגוסט ועד 31 באוגוסט 2017 לשכות ההוצאה לפועל יפעלו במתכונת של תורנות, ותקבלנה בקשות בסוגי העניינים המפורטים בהודעת המנהל בלבד. לשכת ההוצאה לפועל בהרצליה תהיה סגורה בתאריכים אלו והשירות יינתן על ידי לשכת כפר סבא.
בתקופה זו ישמעו רשמי ההוצאה לפועל על פי תורנות סוגי עניינים המפורטים בהודעת מנהל הרשות בלבד שמופרסמים באתר האינטרנט של הרשות www.eca.gov.il.
בין התאריכים 3 – 5 בספטמבר 2017 יפעלו לשכות ההוצאה לפועל בין השעות 9:00 – 12:00, ויינתן מענה מלא לקהל הפונים ולכל סוגי הבקשות.
פרסום ראשוני: 12:49 , 25.07.17