עשרות תושבים מהוד השרון מתנגדים להקמת בית דיור מוגן עצום בלב שכונת מגורים רמות מנחם בעיר, שכונה שקטה בעלת אופי כפרי המתאפיינת בעיקר בבתים צמודי קרקע. זאת, בטענה כי התוכנית שלו הינה תוכנית דורסנית, המתעלמת מסביבתה, ומבקשת היקפי בנייה מופרזים, תוך פגיעה באיכות החיים ובצביון השכונה בה היא נמצאת.
2 צפייה בגלריה
שכונת רמות מנחם בהוד השרון
שכונת רמות מנחם בהוד השרון
שכונת רמות מנחם בהוד השרון
(צילום מסך: אתר משרד התיווך "טופ נדל"ן")
התושבים, באמצעות עו"ד ענת בירן ואינה טל ממשרד ענת בירן – עורכי דין, הגישו לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז, התנגדות לתוכנית (הר/1/ד דיור מוגן הוד השרון) שהופקדה להתנגדויות. יזמת התוכנית היא בעלת הקרקע, אותה ירשה מהוריה, והיא מבקשת לבנות בה בית דיור מוגן ענק עם זכויות בנייה הגבוהות פי 3 מהזכויות המאושרות בתב"ע התקפה, אותה יזם אביה המנוח בתחילת שנות ה-90 של המאה ה- 20.
התוכנית המופקדת חלה על מגרש של למעלה מ-7 דונם בין הרחובות זמיר, משושים והדסים בהוד השרון, בלב שכונת מגורים המורכבת בעיקר מבתים דו משפחתיים צמודי קרקע כאמור. בתוכנית המפורטת התקפה לאזור מאז שנת 1998 (הר/במ/1), הותר לבנות בית דיור מוגן שבו 144 יח"ד ב-2 קומות ועליית גג, בתכסית מירבית של 60% וקווי בניין של 4 מ' לכל הכיוונים.
התוכנית המופקדת מבקשת לשלש את זכויות הבנייה המאושרות, ובכלל זה להקים בית דיור מוגן בן 11 קומות עם כ-250 יח"ד (תוספת של עוד 100 יח"ד) ועוד 20 חדרי מחלקה סיעודית, בתכסית של 80%, באותם קווי בניין של 4 מ' בלבד.
גם עיריית הוד השרון הגישה בתחילת השבוע התנגדות לתוכנית מטעם הוועדה המקומית וכן התנגדה לתוכנית לאורך כל הדרך. לדברי העירייה, "בתוכנית המופקדת מבוקשות תוספות שטחי בנייה משמעותיים שמשנים את התכנון המאושר במקרקעין מהקצה אל הקצה ומשנים באופן ניכר וחריג את אופי הבינוי הקיים בסביבה.

2 צפייה בגלריה
עו"ד ענת בירן
עו"ד ענת בירן
עו"ד ענת בירן
(צילום: רז רוגובסקי)

"הבינוי המוצע חורג מהנחיות תכנית המתאר הכוללנית אינו תואם ואף חריג ביותר לסביבת המגורים הגובלת וכן לשטחים הפתוחים ומבנים ומוסדות ציבור הגובלים לתכנית המופקדת.
"במאי 2022 בדיון שנערך בוועדה המחוזית הונחו היזמים לבחון חלופות תכנון, אך אלו לא הגישו כל חלופה תכנונית אחרת ואף סירבו לכל הצעה של נציגי העירייה למיקומים שונים של מגרשים לדיור מוגן המתאימים להקפים המבוקשים", כך לדברי העירייה.
התושבים המתנגדים טוענים, כי מדובר בתכנון מופרז ולא פרופורציונאלי בעליל לסביבתו. נטען, כי התוכנית המופקדת סותרת את תוכנית המתאר הכוללנית שאושרה לאחרונה בהוד השרון, הן מבחינת תוספת הזכויות המאסיבית מעבר לתוכניות התקפות, והן מבחינת גובה הבינוי המבוקש. התוכנית מתעלמת באופן בוטה מסביבתה, מהממשק בין השכונה הקיימת לבין שטח התוכנית המופקדת, וגם לא שומרת כראוי על חיץ בין המגורים הקיימים לבין בית הדיור המוגן המתוכנן. כן נטען כי התוכנית הופקדה בניגוד לעמדת הוועדה המקומית שהתנגדה לה לאורך כל הדרך, בהיעדר בחינת חלופות ראויה, ללא בחינת הצורך בשימוש לדיור מוגן בהיקף המאושר והמוצע, וללא בחינת ההשתלבות של דיור מוגן בהיקפים כאלה בשכונה הקיימת.
בנוסף, התושבים מעלים טענות כי הייעוד לדיור מוגן מלכתחילה "נולד בחטא" עוד בשנות ה-90 של המאה הקודמת, וזאת רק כדי להעביר את התוכנית החלה במקום כתוכנית ול"ל (ועדה לבנייה למגורים ולתעשייה שנקבעה במסגרת הוראת שעה, ונועדה לתת אישור מואץ לדירות ואזורי תעסוקה על רקע העלייה דאז מחבר העמים).

קראו גם:

לדברי עו"ד ענת בירן ואינה טל, "אנו סבורות כי התכנון בתוכנית המופקדת פסול, ונעשה בשיטת 'הסלאמי'. תחילה הכניסו 'רגל בדלת' והפשירו את הקרקע החקלאית לייעוד המאפשר בנייה שכלל לא הייתה ישימה מלכתחילה, להקמת דיור מוגן בהיקפים שהתבקשו. צעד זה נעשה עוד במסגרת הול"ל שהוקמה לקידום בנייה למגורים בתחילת שנות ה-90 של המאה הקודמת. כנראה, וכעת יזמי התוכנית מקוננים על כך שהבנייה שהתבקשה על ידי אבי המשפחה אינה כלכלית ומבקשים לקבל תוספת זכויות לעשרות אלפי מ"ר לבנייה על מנת שהפרויקט יהיה כלכלי. אם תאושר התוכנית המופקדת, הדבר יהווה פגיעה קשה בתושבי הסביבה, תוך התעלמות בוטה מאופי השכונה, ובניגוד לעמדת הוועדה המקומית שהתנגדה להפקדת התוכנית. מה גם שהיקפי הבנייה המופרזים מתווספים ללא כל תרומה ציבורית, ללא הפרשות לצורכי ציבור או שטחים פתוחים, אלא מייצגים מעין מתחם סגור שהשטחים בו אינם תורמים כלל לשכונה ולא מייצרים ממשק ראוי כלפי בתי המגורים".