רשות הספורט העירונית מזמינה את הורי התלמידים בבתי הספר בעיר לקחת חלק במגוון ליגות ההורים הפועלות בעיר.
צילום: עירית הוד השרוןצילום: עירית הוד השרון
צילום: עירית הוד השרון
(צילום: עירית הוד השרון)
ליגות ההורים מעמיקות את שיתוף ההורים, מטמיעות את העיסוק בספורט ואורח חיים בריא ומהווה דוגמא למשחק ספורטיבי ומהנה עבור הילדים. ליגות ההורים העירוניות מתקיימות מידי שנה בענפים כדורגל, וכדורסל וכדורשת.
ברשות הספורט העירונית ראו בשנים האחרונות כי הביקוש להשתתפות בענפי הספורט הללו הולך וגובר, לא רק מצידם של הילדים או בני הנוער, אלא דווקא מהוריהם, המעוניינים ליהנות, לבלות ולשמור על הכושר בו זמנית. רשות הספורט כחלק מתוכנית האב העירונית לספורט ואורח חיים בריא הקימה ליגת הורים עירונית. ההורים, המשחקים במסגרת הקבוצות שומרים על תחרותיות הוגנת, וכללי משחק נאותים ומוכיחים לילדיהם שכושר זה לא רק ספורט אלא גם הזדמנות ליהנות מאינטראקציה אנושית עם שכניהם וקרוביהם.
הורים המעוניינים לקחת חלק בפעילות ולהיות שותפים לגאוות היחידה העירונית מוזמנים להצטרף- הרישום נעשה במזכירויות בתי הספר.
פרטים נוספים ניתן לקבל ברשות הספורט העירונית טל`: 09-7759613.