המועד האחרון לתשלום הארנונה לחודשים ספטמבר אוקטובר יהיה עד סוף החודש. כך מסרה עיריית הוד השרון השבוע, לאחר שעיכובים במחלקת הגביה, גרמו לאיחור במשלוח השוברים לתושבים.
צילום המחשה: הרצל יוסףצילום המחשה: הרצל יוסף
צילום המחשה: הרצל יוסף
העירייה: "לאחרונה חלו עיכובים טכניים בחלוקת שוברי הארנונה התקופתית לחודשים ספטמבר- אוקטובר, שזמן מועד התשלום עבורם הינו 14.9.2017 אנו מתנצלים על האיחור בחלוקה ומבקשים לעדכן כי בשל עיכובים אלו, כל מי שישלם את השובר עד סוף חודש ספטמבר לא תיזקף לחובתו הצמדה וריבית פיגורים".
פרסום ראשוני: 09:58 , 15.09.17