צילום: פרטיצילום: פרטי
צילום: פרטי
(צילום: פרטי)
תכנית זו הינה פרי שיתוף בין אגף שפ"י (שירות פסיכולוגי יעצי) במשרד החינוך, המפקחת על היועצות, צוות יועצות בתי הספר היסודיים, יועצות ביה"ס העל יסודיים, היחידה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול בעיריית הוד השרון, אגף החינוך העירוני, ואגף מצילה במשרד לביטחון הפנים והרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול.
במסגרת התוכנית, המתקיימת במהלך השנה במוסדות החינוך, נפגשו כאמור ביום חמישי האחרון, נציגי שכבות ח' מחטיבות הביניים בעיר לסמינר העמיתים אשר נפתח עם הרצאה של חברת "הקשת האנושית" על תפקיד קבוצת השווים במניעת התנהגויות סיכון בקרב בני נוער, בהמשך צפו התלמידים בהצגה: "שוטים" של השחקן דדי זוהר וערכו שיחה עם קצין נוער ממשטרת כפר סבא על אחריות פלילית ומצבי סיכון. הסמינר הסתיים עם הרצאתו של שלומי פורקוש בנושא שומרי הסף- על האחריות החברתית והאחריות האישית בעידן הנוכחי.
כעת יוצאים העמיתים לעבודה האמתית בתוך בתי הספר בליווי והנחייה של היועצת. התוכנית בכיתות תמשך כחודשיים ובהתאם למטרות התוכנית, יקיימו העמיתים שיח משמעותי מתמשך עם חבריהם בביה"ס. מטרת העל של הפעילות הינה להרחיב את מעגל התלמידים השוללים בגלוי שימוש לרעה בחומרים ממכרים ומאמצים זאת כאורח חיים.
הסמינר נערך במעמד עו"ד משה חנוכה, חבר מועצת העיר ומחזיק תיק התרבות, אבי קמינסקי סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה בעיריית הוד השרון, הגב' ורד גבאי המפקחת על היועצות ואסף יפת מנהל תחום מניעת אלימות, סמים ואלכוהול.