בהחלטה תקדימית יצא בית המשפט המרכזי בלוד נגד התנהלותה של עיריית הוד השרון והעומד בראשה, חי אדיב, לנוכח הסחבת שהתנהלה בנושא מתן הארכה לפיתוח קרקע עבור הקהילה הרפורמית. השופט, מנחם פינקלשטיין, שפסק לטובת הרפורמים בנושא. השתמש במילים חריפות כדי לתאר את התנהלות העירייה:
"מביך לקרוא את תמלילי מועצת העיר, ובהם ההתפתלויות של נציגי ציבור במטרה שלא לקיים את ההמלצות המקצועיות הברורות של וועדת ההקצאות ושל היועץ המשפטי לעירייה.
"צר לי על התנהלותם של נציגים אלה, לרבות של ראש העירייה, שביקשו להימנע מלמלא את חובותיהם וחובת ההגינות בראשן. יש לקוות שבהמשך הדרך, לא זו תהיה מנת חלקה של העותרת-בהתייחסותם של הוועדה המקומית ויתר רשויות הציבור".
קהילת יונתן (מימין) וראש העירייה חי אדיב. מתי זה ייגמר?  | צילומים: קהילת יונתן, באדיבות העירייהקהילת יונתן (מימין) וראש העירייה חי אדיב. מתי זה ייגמר?  | צילומים: קהילת יונתן, באדיבות העירייה
קהילת יונתן (מימין) וראש העירייה חי אדיב. מתי זה ייגמר? | צילומים: קהילת יונתן, באדיבות העירייה
(קהילת יונתן (מימין) וראש העירייה חי אדיב. מתי זה ייגמר? | צילומים: קהילת יונתן, באדיבות העירייה)
הסיפור שאינו נגמר
השתלשלות האירועים מתחילה אי אז ב-2003, כאשר ביקשה הקהילה הרפורמית להתחיל בהליכים לבניית מרכז דתי-קהילתי עבור יושביה. מאז הקצתה לה העירייה מספר קרקעות לבניית בית הכנסת המדובר, אלא שרובן לא הבשילו לכדי בנייה. בסופו של דבר הוקצתה לקהילה קרקע ברחוב השקמים שאושרה ב-2013, והחל בה תהליך פיתוח שצפויה היה להסתיים ב-19.4.17, אלא שהרפורמים לא הצליחו לעמוד בכל בהליך המורכב, וביקשו הארכה. כאן הסיפור מסתבך.
לאחר שהתקשתה לעמוד בזמן המדויק של תקופת הפיתוח ב-2017, ואף על פי שכבר הייתה בשלב מתקדם שלו, ביקש רבה של העותרת, מיכאל בוידן, לקבל את אישור העירייה לארכה. אז החלה סחבת שבמהלכה הוחזר נושא הארכה למועצת העיר לבקשת ראש העירייה, חי אדיב.
במועצת העיר נתקלה הבקשה בחברי מועצה שהתנגדו לאפשר את המשך פיתוח הקרקע עבור הרפורמים ודרשו הקצאה של קרקע חילופית עבור הקהילה. הבעיה המרכזית במקרה הזה הייתה העובדה שכל החלפת קרקע דרשה דורשת תקופת פיתוח חדשה, אגב דחייה של הפרויקט.
כך למשל, בישיבת מועצה מה-25.3.18 הצהיר חי אדיב, ראש העירייה, כי "קיים צורך להקשיב לתושבי השכונה", והציע לדחות את הנושא מסדר היום כדי לשמוע צדדים שונים במסגרת הוועדה המקומית. יש לציין, שהדבר עמד בניגוד לעמדת היועץ המשפטי של העירייה, עו"ד ירון סולברג, שהתעקש לאורך כל הדרך על הקשיים המשפטיים להגן על אי מתן הארכה.
עתירת הרפורמים
הרפורמים, מצידם, עתרו לבית המשפט המחוזי בלוד על מנת שתוכל להמשיך לפתח את הקרקע ברחוב השקמים, תוך שהם מאשימים את העירייה באפליה על רקע דתי. בעוד שלטענת העירייה הגורם המרכזי להתנגדותה היא דרישת התושבים המתגוררים באיזור.
בסופו של יום, פסק כאמור שופט בית המשפט, מנחם פינקלשטיין, לטובת הקהילה הרפורמית בהוד השרון (קהילת 'יונתן') והאריך את תקופת הפיתוח עד ל-1.10.19. בנוסף, העירייה תצטרך לשלם לקהילה 30,000 שקל על הוצאותיה בגין המשפט ושכר עורכי דינה.
תגובות
עו"ד מירי נחמיאס-יסף מטעם המרכז הרפורמי לדת ומדינה, אשר ייצגה את קהילת 'יונתן', אמרה: "המסר מבית המשפט הוא כי על העירייה לנהוג באופן שוויוני כלפי כל הזרמים ביהדות בהוד השרון, וכי שיקולים זרים פוליטיים הנובעים מהשתייכות דתית כזו או אחרת אינם יכולים לשמש עילה להפליה כלפי קהילה דתית".
מעיריית הוד השרון נמסר בתגובה: "מועצת העיר הוד השרון החליטה על הקצאת הקרקע ברחוב השקמים לטובת קהילת יונתן כבר בשנת 2012 ובהמשך האריכה המועצה את המועדים שנקבעו בהסכם עד לשנת 2017. עם קבלת החלטת בית המשפט להאריך את מועד גמר הפיתוח עד לאוקטובר 2018, בניגוד לעמדתם הנוכחית של חברי המועצה, לומדת העירייה החלטה זו".