תושבי רחוב התכלת בשכונת רמת הדר בהוד השרון קמו בשבוע שעבר לבוקר לא נעים במיוחד: שדרת עצי הסיגלון הוותיקה נכרתה, ללא שום אזהרה מוקדמת.
צילום: באדיבות התושביםצילום: באדיבות התושבים
צילום: באדיבות התושבים
(צילום: באדיבות התושבים)
התושבים הזועמים דורשים את הפסקת המשך כריתת עצי הסיגלון שנטועים ברחוב מזה כשמונים שנה ובשל פריחתם הכחלחלה נקרא רחובם, רחוב התכלת. כמו כן, התושבים דורשים מהעירייה ליטוע עצים אחרים במקום אלו שנכרתו.
הפעיל הסביבתי, יעקב שויצקי: "תושבי רחוב התכלת בשכונת כפר הדר קמו בשבוע שעבר לרחוב אחר, עצי הסיגלון בני מעל כשמונים שנה שנתנו את שם הרחוב בשל פריחתם התכולה נכרתו ללא יידוע התושבים כשיידם עוד נטויה לכרות עוד עצים שסומנו.
צילום: באדיבות התושביםצילום: באדיבות התושבים
צילום: באדיבות התושבים
(צילום: באדיבות התושבים)
"אנשי הגינון ודאי יטענו שהעצים מבוגרים וחולים אך הסיבה האמיתית כנראה לא זו.אנו מבקשים לעצור מיד את המשך כריתת העצים ברחוב התכלת ודורשים לטעת מיידית עצים חדשים במקומם. בתפיסה המתהדרת של עיר ירוקה ובשיתוף ציבור נעשה פה מחטף ברוטלי שהוא הפוך מתפיסה זו".
מעיריית הוד השרון נמסר בתגובה: "אי יידוע התושבים בנושא מוצדקת ובעקבותיה חודדו נהלי הפרסום למנהלי המחלקות הרלבנטיים. מעתה תיתלה מודעה על כל עץ המיועד לכריתה עם הסיבה לכריתה ועם הפיתוח הסביבתי שיבוא במקומו.
"במקרה של רחוב התכלת מדובר בעצים חולים בסכנת נפילה על פי דו"ח אגרונום ובמקומם יינטעו עצי סיגלון לרווחת התושבים. אנו מודים לתושב על היערנות ומזכירים שבכל מקרה ושאלה ניתן לפנות למוקד העירוני".